کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7305015 مناقصه خاور کمپرسی استان خراسان رضوی 1402/08/24 1402/08/27
7304847 مناقصه نرده گذاری حاشیه استان خراسان رضوی 1402/08/24 1402/08/27
7304659 مناقصه 1 دستگاه جرثقیل بالابر و یک دستگاه جرثقیل سنگین استان خراسان رضوی 1402/08/24 1402/08/27
7299615 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات فنی و مهندسی،به زراعی و نگهداری فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/08/22 1402/08/30
7287671 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث سوله بحران خلج استان خراسان رضوی 1402/08/20 1402/08/27
7287095 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی پل میدان غدیر استان خراسان رضوی 1402/08/18 1402/08/27
7285808 مناقصه تعمیرات اساسی پل میدان استان خراسان رضوی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7285796 مناقصه واگذاری احداث سوله بحران استان خراسان رضوی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7272276 مناقصه 3 دستگاه تانکر لجن کش خاور استان خراسان رضوی 1402/08/15 1402/08/16
7265160 مناقصه احداث پارک بانوان استان خراسان رضوی 1402/08/13 رجوع به آگهی
7260340 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پارک بانوان طرق استان خراسان رضوی 1402/08/10 1402/08/18
7238186 مناقصه عملیات فنی و مهندسی ،به زراعی و نگهداری فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/08/04 1402/08/11
7237568 مناقصه عملیات فنی و مهندسی ، به زراعی و نگهداری فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/08/04 رجوع به آگهی
7236899 مناقصه عملیات فنی و مهندسی به زراعی و نگهداری فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/08/04 رجوع به آگهی
7223382 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سوله استان خراسان رضوی 1402/08/01 1402/08/09
7212443 مناقصه ایجاد سرعتگیر و ترمیم راه های منتهی به مدارس محله استان خراسان رضوی 1402/07/29 1402/07/30
7212440 مناقصه احداث سرویس بهداشتی استان خراسان رضوی 1402/07/29 1402/07/30
7207233 مناقصه مشارکت در احداث مرکز فرهنگی استان خراسان رضوی 1402/07/26 رجوع به آگهی
7207218 مناقصه مشارکت در تجهیزات اساسی مساجد استان خراسان رضوی 1402/07/26 رجوع به آگهی
7207212 مناقصه واگذاری تعمیر و تجهیز فرهنگسرا استان خراسان رضوی 1402/07/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 44