کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8065011 مناقصه خرید و حمل آب تانکری مورد نیاز فضای سبز سطح شهرداری استان خراسان رضوی 1403/03/16 1403/03/23
8062021 مناقصه خرید و حمل آب تانکری مورد نیاز فضای سبز استان خراسان رضوی 1403/03/16 رجوع به آگهی
8043590 مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ی محدوده وحریم شهرداری استان خراسان رضوی 1403/03/09 رجوع به آگهی
8036135 مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ی محدوده وحریم شهرداری منطقه7 استان خراسان رضوی 1403/03/08 1403/03/17
7804162 مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده و حریم شهرداری استان خراسان رضوی 1403/01/15 رجوع به آگهی
7802153 مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ی محدوده وحریم شهرداری استان خراسان رضوی 1403/01/14 1403/01/21
7802149 مناقصه عملیات فنی و مهندسی ، به زارعی و نگهداری فضای سبز پیمان خرید و حمل آب تانکری شهرداری منطقه7 استان خراسان رضوی 1403/01/14 1403/01/21
7698285 مناقصه مشارکت در تجهیزات اساسی مساجد استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/10
7697430 مناقصه مشارکت در تجهیز مسجد استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/09
7697396 مناقصه مشارکت در تجهیزات اساسی مساجد استان خراسان رضوی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7697392 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث سوله استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/10
7697323 مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در تجهیز مسجد امام حسن مجتبی (ع) منطقه 7 منطقه سیدی(بازآفرینی - زودبازده) استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/09
7696935 مناقصه مشارکت در تجهیز مسجد استان خراسان رضوی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7695974 مناقصه تجدید مناقصه احداث سوله استان خراسان رضوی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7683541 مناقصه عملیات خرید لوله بتنی فاضلابی به قطر 1200 میلی متر استان خراسان رضوی 1402/11/30 رجوع به آگهی
7648280 مناقصه عملیات فنی ومهندسی، به زارعی و نگهداری فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/11/18 1402/11/26
7646630 مناقصه عملیات فنی و مهندسی و به زراعی فضای سبز پیمان استان خراسان رضوی 1402/11/18 رجوع به آگهی
7613979 مناقصه مشارکت در تجهیز مسجد استان خراسان رضوی 1402/11/12 رجوع به آگهی
7613918 مناقصه واگذاری احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال و زمین والیبال بوستان استان خراسان رضوی 1402/11/12 رجوع به آگهی
7605380 مناقصه احداث سوله بحران استان خراسان رضوی 1402/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 45