مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پشتیبانی شبکه، خدمات عمومی کامپیوتر و مدیریت سایتهای کامپیوتری کلیه واحد ها 1400/09/25 1400/09/27
مناقصه خرید تعدادی رایانه و مانیتور 1400/09/23 1400/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کامپیوتر 1400/09/23 1400/09/30
مناقصه خرید خدمات مشاور جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک مربوط به احداث ساختمان دانشکده اقتصاد و مدیریت 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، مونتاژ، حمل ونصب اسکلت فلزی سوله های خود 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، مونتاژ حمل و نصب اسکلت فلزی 1400/08/30 1400/09/09
مناقصه جذب ایده های فناورانه در زیست بوم نوآوری و فناوری دانشگاه 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات پست وانتقال شبکه برق 1400/06/11 1400/06/18
مناقصه خرید تجهیزات پست وانتقال شبکه برق 1400/06/10 1400/06/18
مناقصه شناسایی و انتخاب شرکت بیمه گر جهت عقد قرارداد بیمه درمان تکمیلی 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروهای پشتیبانی و خدماتی 1400/01/14 1400/01/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت تأمین نیروهای پشتیبانی و خدماتی 1400/01/08 1400/01/16
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تأمین نیروهای پشتیبانی و خدماتی 1399/12/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب شرکت پیمانکار جهت تأمین نیروهای پشتیبانی و خدماتی 1399/12/12 1399/12/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل کتابخانه مرکزی 1399/10/08 1399/10/13
مناقصه تکمیل کتابخانه مرکزی شامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه، مکانیک، برق) 1399/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل کتابخانه مرکزی شامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه،مکانیک،برق) 1399/07/21 1399/07/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل کتابخانه مرکزی دانشگاه 1399/07/20 1399/07/27
مناقصه خرید 240 عدد تختخواب 2 طبقه 1399/07/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای 240 عدد تختخواب 2 طبقه 1399/07/14 1399/07/19
صفحه 1 از 16