مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آرام سازی معابر 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آرام سازی معابر 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مجتمع فرهنگی -ورزشی و مذهبی -فرهنگسرا 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مجتمع فرهنگی -ورزشی و مذهبی -فرهنگسرا 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهسازی جداول ( لوله - کانیوا) در بلوار 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهسازی جدول بلوار به منظور اجرای پیاده روسازی 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی جدول بلوار 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهسازی جداول ( لوله - کانیوا) 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهسازی جدول بلوار 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برآورد لوله گذاری بلوار 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برآورد لوله گذاری بلوار 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آرام سازی معابر در سطح منطقه 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه احدات پل عابر پیاده بلوار 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه احدات پل عابر پیاده بلوار 1400/08/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36