کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6260683 مناقصه تامین کالا مواد مورد نیاز تعمیرات دوره ای بخشی از کاروانهای دستگاه های حفاری استان خوزستان 1401/11/19 1401/12/01
113119 مناقصه پروژه تحقیقات استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO17025 استان خوزستان 1388/03/17 1388/04/31
70919 مناقصه واگذاری مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه های تحقیقاتی استان خوزستان 1387/08/21 1387/09/06
29741 مناقصه بررسی و امکان سنجی تهیه و تدوین دانش فنی استان خوزستان 1387/02/28 1387/03/29
صفحه 1 از 1