مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط کشی محوری معابر سطح شهر 1400/10/30 1400/11/09
مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/27 1400/11/06
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/27 1400/11/06
مناقصه محوطه سازی و تکمیل بنای یادبود شهدای گمنام پارک - - اجرای کانال و روکش آسفالت خیابان - بهسازی پیاده روهای سطح شهر 1400/10/25 1400/10/25
مناقصه خرید تجهیزات جهت نوسازی و بهسازی چراغهای فرماندهی تقاطع های سطح شهر 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه محوطه سازی و تکمیل بنای یادبود شهدای گمنام پارک - - اجرای کانال و روکش آسفالت خیابان - بهسازی پیاده روهای سطح شهر 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه خرید تجهیزات جهت نوسازی و بهسازی چراغهای فرماندهی تقاطع های سطح شهر 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه نوسازی و بهسازی چراغ های فرماندهی 1400/10/19 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پیاده روهای سطح شهر پشت پارک 1400/10/16 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی و تکمیل بنای یادبود شهدای گمنام 1400/10/16 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال و روکش آسفالت 1400/10/16 1400/10/25
مناقصه بهره برداری از فرصتهای سرمایه گذاری احداث و راه اندازی طرح کافه کتاب 1400/10/07 1400/10/01
مناقصه واگذاری طراحی جداره خیابان 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه کاربری آتش نشانی (اطفایی) بر روی 2 خودرو هیوندای 8 تن و یک خودرودوو 18 تن 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های (اجرای جداره سازی ساحل و مرمت کفساز ـ اجرای آسفالت ـ خرید تجهیزات جهت نوسازی و بهسازی چراغهای فرماندهی و 1400/10/04 1400/10/06
مناقصه 1. موضوع: خرید خدمات مشاور به منظور خرید نرم افزار اداری مالی 2. خرید خدامات مشاور به منظور طراحی و استقرار مرورگر امن و فایروال 1400/09/29 1400/10/01
مناقصه واگذاری پروژه احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی 1400/09/29 1400/09/30
مناقصه پروژه ایجاد کاربری آتش نشانی (اطفایی ) بر روی ۲ خودرو هیوندای ۸ تن و یک خودرو خودرو دوو ۱۸ تن 1400/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 43