مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5989983 مناقصه تکمیل ساحل سازی پارک 1401/09/07 1401/09/07
5975797 مناقصه نگهداری و تعمیر سرویس های بهداشتی و حمام های سطح شهر 1401/09/02 1401/09/02
5957013 مناقصه تکمیل ساحل سازی پارک 1401/08/26 1401/09/07
5955720 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و تعمیر سرویس های بهداشتی و حمام های سطح شهر 1401/08/25 1401/09/02
5953814 مناقصه واگذاری پروژه جا به جایی پایه های برق 1401/08/25 1401/08/25
5950977 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساحل سازی پارک مروارید 1401/08/24 1401/09/07
5948019 مناقصه خرید خدمات مشاور به منظور انجام خدمات ممیزی املاک 1401/08/24 1401/08/25
5943995 مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت - احداث راه دسترسی به پارک 1401/08/23 1401/08/24
5940256 مناقصه واگذاری پروژه جا به جایی پایه های برق 1401/08/22 1401/08/25
5940034 مناقصه واگذاری پروژه جا به جایی پایه های برق 1401/08/22 1401/08/25
5935665 مناقصه اجرای واحد های تجاری و سرویس بهداشتی و سپتیک پارک بانوان 1401/08/21 1401/08/21
5932618 مناقصه خرید خدمات مشاور به منظور انجام خدمات ممیزی املاک سطح شهر 1401/08/19 1401/08/25
5932579 مناقصه جابجایی پایه های برق 1401/08/19 1401/08/25
5928597 مناقصه انجام خدمات ممیزی املاک سطح شهر منطقه دو بوشهر 1401/08/18 1401/08/25
5924256 مناقصه پروژه زیر سازی و آسفالت -احداث راه دسترسی از پارک 1401/08/17 1401/08/24
5915172 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی و آسفالت گذر 35 متری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی از پارک دانشجو تا گذر تحقیقات 1401/08/14 1401/08/24
5915171 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه دسترسی از پارک ( شامل محوطه سازی , ساختمان نگهبانی , سرویس بهداشتی و نماز خانه ) 1401/08/14 1401/08/24
5913294 مناقصه پروژه نگهداری و تعمیر سرویس های بهداشتی و حمام های سطح شهر 1401/08/14 1401/08/14
5913268 مناقصه نگهداری و تعمیر سرویس های بهداشتی و حمام های سطح شهر 1401/08/14 1401/08/14
5909488 مناقصه اجرای واحد های تجاری و سرویس بهداشتی و سپتیک 1401/08/12 1401/08/21
صفحه 1 از 55