مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری باغات تاریخی 1398/08/21 1398/08/21
حفاظت و نگهداری باغات تاریخی 1398/08/20 1398/08/21
نگهداری باغات تاریخی 1398/08/20 1398/08/21
نگهداری باغات 1398/08/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت و نگهداری باغ های تاریخی شهرستان کرمان 1398/08/02 1398/08/06
ساماندهی و تکمیل زیرساخت های مسیر ورودی باغ (محوطه سازی، احداث سرویس بهداشتی) 1398/03/20 1398/03/21
اصلاح شبکه برق رسانی - ساخت و نصب پست GRC و جمع آوری شبکه موجود 1398/03/22 1398/03/25
ساماندهی و تکمیل زیرساخت های مسیر ورودی باغ 1398/03/19 1398/03/21
فراخوان اصلاح شبکه برق رسانی ، ساخت و نصب پست GRC و جمع آوری شبکه موجود واقع در روستا 1398/02/30 1398/03/01
اصلاح شبکه برق رسانی ـ زیرساخت های گردشگری ـ مرمت بیمارستان ـ مرمت مسجد 1398/02/30 1398/03/01
صفحه 1 از 10