مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیرات اساسی واحدهای گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/06/18 1400/06/24
مناقصه تعمیر اتاق احتراق همراه با تعویض نازل واحدهای گازی GEF9 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه فهرست کوتاه در زمینه تعمیرات اساسی واحدهای گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/06/16 1400/06/24
مناقصه تعمیر اتاق احتراق همراه با تعویض نازل واحدهای گازی 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه 1400/05/26 1400/06/03
مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه, پخت و توزیع غذا 1400/04/03 1400/04/09
مناقصه ارزیابی کیفی تهیه و تامین مواد اولیه, پخت و توزیع غذا 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه انجام فعالیت های خدمات تنظیف شرکت 1400/03/06 1400/03/12
مناقصه انجام فعالیت های خدمات تنظیف شرکت 1400/03/04 1400/03/12
مناقصه انجام فعالیت های خدمات عمومی شرکت 1400/02/08 1400/02/15
مناقصه انجام فعالیت های بخشی از تعمیرات، نگهداری و بهره برداری از نیروگاهها 1400/02/08 1400/02/15
مناقصه نگهداری از فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/02/08 1400/02/15
مناقصه انجام فعالیت های بخشی از تعمیرات، نگهداری و بهره برداری از نیروگاهها 1400/02/06 1400/02/15
مناقصه انجام فعالیت های خدمات عمومی شرکت 1400/02/06 1400/02/15
مناقصه نگهداری از فضای سبز 1400/02/06 1400/02/15
مناقصه واگذاری تهیه و تامین مواد اولیه، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه 1399/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و تامین مواد اولیه، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه 1399/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 3240 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GEF9 1399/04/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و تامین مواد اولیه، پخت و توزیع غذا برای کارکنان 1399/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه سیکل گازی 1399/04/10 1399/04/18
صفحه 1 از 10