مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1397/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نگهداری فضای سبز سطح شهر 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نگهداری فضای سبز سطح شهر 1397/10/17 رجوع به آگهی
خدمات آماده سازی، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1397/10/09 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1397/10/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1397/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نگهداری فضای سبز سطح شهر 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و نصب پایه های روشنایی 1397/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نگهداری فضای سبز سطح شهر 1397/08/26 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نگهداری فضای سبز سطح شهر 1397/08/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40