مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث ساختمان 1400/10/27 1400/10/27
مناقصه احداث خانه فرهنگ 1400/10/27 1400/10/27
مناقصه احداث خانه فرهنگ 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه احداث ساختمان 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات احداث ساختمان 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه احداث خانه فرهنگ دو 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1400/10/19 1400/10/19
مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات فضای سبز سطح شهر و پارک آبشار 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه واگذاری احداث ساختمان 1400/10/05 1400/10/05
مناقصه احداث خانه فرهنگ 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث ساختمان 1400/09/28 1400/10/05
مناقصه احداث ساختمان 1400/09/28 1400/10/05
مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1400/09/25 1400/09/25
مناقصه احداث خانه فرهنگ 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه فرهنگ 1400/09/23 1400/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات فضای سبز سطح شهر و پارک ابشار 1400/09/18 1400/09/25
مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز سطح شهر و پارک 1400/09/18 1400/09/25
مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1400/09/04 1400/09/03
مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1400/09/01 1400/09/03
صفحه 1 از 30