مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات تهیه و اجرای آسفالت به صورت فینیشری و دستی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی و ... خود را به صورت حجمی 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی و فضای سبز مورد نیاز 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی و فضای سبز 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مدیریت و ساماندهی غرفه داران بازار روز هفتگی 1400/08/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مدیریت و ساماندهی غرفه داران بازار روز هفتگی شهر 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری خدمات آرامستان 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری خدمات آرامستان 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بازسازی ، اصلاح، سنگفرش و.. قسمت دوم خیابان 1400/05/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بازسازی ، اصلاح، سنگفرش 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بازسازی ، اصلاح، سنگفرش و قسمت دوم خیابان 1400/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بازسازی ، اصلاح، سنگفرش 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله و انجام امور 1400/02/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر 1400/02/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی، اصلاح، سنگفرش خیابان 1400/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی، اصلاح، سنگفرش خیابان 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی، اصلاح، سنگفرش و... خیابان 1399/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11