مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات: - عملیات بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان - عملیات بهسازی و مناسب سازی معابر محلات 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مناسب سازی معابر و جوی های خیابان - عملیات تامین روشنایی شهری 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات: پروژه نهضت درختکاری 1400 ـ تهیه و کاشت (درخت و درختچه ) در سطح فضای سبز 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی سطح محلات 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث تعمیر و نگهداری ایستگاههای اتوبوس - عملیات تهیه و نصب علائم عمودی - عملیات تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اتصال خیابان به خیابان - عملیات مناسب سازی معابر و جوی های خیابان - عملیات شناسایی و بهسازی نقاط امن و بی دفاع شهری- عملیات احداث مجتمع انتظامی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری شناسایی و بررسی فرصت ها و طرح های سرمایه گذاری 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات پروژه نهضت درختکاری ۱۴۰۰ تهیه و کاشت درخت و درختچه- نگهداری جنگلکاری شهرک 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مناسب سازی معابر و جوی های خیابان نور و فرعی های متصل به آن- عملیات توسعه سرای محله - عملیات احداث مخزن بتنی آب در بوستان 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات توسعه سرای محله -عملیات نگهداری نهر و جدول و پیاده روسازی -عملیات احداث مخزن بتنی آب 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات توسعه سرای محله - عملیات احداث ساختمان و محوطه - عملیات اصلاح تقاطع های هندسی حریم در سطح 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه - نگهداری فضای سبز نواحی 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات توسعه سرای محله و عملیات احداث ساختمان و محوطه 1400/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات توسعه سرای محله -احداث ساختمان و محوطه 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهره برداری از مرکز توانمندسازی 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مرمت نیمه مکانیزه آسفالت نگهداشت و عملیات نگهداشت نهر و جدول و پیاده رو سازی 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه سرمایه گذاری جهت راه اندازی، تجهیز و بهره برداری از مجموعه کارواش و خدمات خودرویی 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) 1400/04/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17