مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 40 دستگاه دیتا پروژکتور با پرده نمایش 1400/02/16 1400/02/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 35 دستگاه رایانه (سطح 2) 1400/02/16 1400/02/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 100 دستگاه مانیتور (سطح 1) 1400/02/16 1400/02/22
مناقصه خرید رایانه 1400/02/16 1400/02/22
مناقصه خرید لپ تاپ 1400/02/16 1400/02/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 35 دستگاه مانیتور (سطح 2) 1400/02/16 1400/02/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مدرسه 12 کلاسه حجاب مشگین شهر 1399/12/20 1399/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه بنیاد علوی کلانسرا گرمی 1399/12/20 1399/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 9 کلاسه خیری پروفسور خدابخش ناحیه یک اردبیل 1399/12/20 1399/12/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه 12 کلاسه شهید باهنر خلخال 1399/12/20 1399/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه روستای گونشلو پارس آباد 1399/12/20 1399/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه روستای اوزون تپه پارس آباد 1399/12/20 1399/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه خیری روستای سقزچی نیر 1399/12/20 1399/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه خیری شهرک زیتون پارس آباد 1399/11/27 1399/12/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه خیری سورخای کندی اصلاندوز 1399/11/27 1399/12/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه خیری طاهر آباد اصلاندوز 1399/11/27 1399/12/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 100 دستگاه فایل 4 کشو 1399/11/23 1399/11/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 300 عدد صندلی تابوره 1399/11/23 1399/11/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 50 دستگاه کمد آزمایشگاه 1399/11/23 1399/11/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 50 دستگاه کمد بایگانی 1399/11/23 1399/11/29
صفحه 1 از 19