مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی تهیه مصالح و آسفالت ریزی محوطه سلف سرویس 1398/07/29 رجوع به آگهی
محل غذاخوری 1398/06/13 رجوع به آگهی
عملیات تهیه مصالح و اجرای برقرسانی به ساختمان سلف سرویس 1398/06/12 رجوع به آگهی
عملیات تعمیر و نگهداری,بهسازی تاسیسات الکتریکال و مکانیکال کلیه ساختمانهای دانشگاه 1398/06/06 رجوع به آگهی
طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1398/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری امور سرپرسی و تنظیف خوابگاه های دانشجویی 1398/05/05 1398/05/05
طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه - امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های دانشجویی 1398/05/03 1398/05/05
طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1398/05/03 رجوع به آگهی
واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1398/05/03 1398/05/05
واگذاری امور سرپرسی و تنظیف خوابگاه های دانشجویی 1398/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18