مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب کمد و کابینت اتاق‌های خوابگاه دانشجویی 1398/11/20 1398/11/24
خرید و نصب کمد و کابینت اتاق‌های خوابگاه دانشجویی 1398/11/17 1398/11/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه زنجان 1398/10/24 1398/10/28
واگذاری نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز 1398/10/23 رجوع به آگهی
وگذاری نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه 1398/10/03 رجوع به آگهی
نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز 1398/10/03 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه زنجان در سال 99-98 1398/10/03 1398/10/08
نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز 1398/10/02 1398/10/08
عملیات اجرایی تهیه مصالح و آسفالت ریزی محوطه سلف سرویس 1398/07/29 رجوع به آگهی
محل غذاخوری 1398/06/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19