مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5982710 مناقصه تهیه مصالح و اجرای ترمیم و بازسازی سرویس های بهداشتی ساختمان اداری و رستوران مرکزی پتروشیمی 1401/09/05 1401/09/22
5971816 مناقصه CCI VALVE + 2YEARS SPARE PARTS 1401/09/01 1401/09/22
5970653 مناقصه شناسایی شرکتهای تامین کننده جهت CCI VALVE + 2YEARS SPARE PARTS 1401/09/01 1401/09/22
5970129 مناقصه تأمین VENTURI “LP ITALY 1401/09/01 1401/09/03
5958985 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت قرارداد تهیه مصالح و اجرای عملیات ترمیم و رفع عیب از فرونشست بتن کف واحد الفین مجتمع پتروشیمی 1401/08/28 1401/09/02
5957079 مناقصه شناسایی تولید کنندگان داخلی کاتالیست هیدروژناسیون استیلنی به اتیلن و همچنین تامین کنندگان olemax 207 و مشابه آن 1401/08/26 رجوع به آگهی
5954553 مناقصه تهیه مصالح و اجرای اسلب بتنی درجا بر روی کانال های آب باران 1401/08/25 1401/09/03
5951917 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت قرارداد تهیه مصالح و اجرای عملیات ترمیم و رفع عیب از فرونشست بتن کف 1401/08/24 1401/09/02
5949241 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت قرارداد تهیه مصالح و اجرای اسلب بتنی درجا بر روی کانال های آب 1401/08/24 1401/09/03
5948136 مناقصه تأمین VENTURI LP ITALY 1401/08/24 1401/09/03
5931483 مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای نوسازی دکوراسیون داخلی اتاق کنترل واحدهایBOILER,BD، HD 1401/08/18 1401/08/25
5931477 مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای نوسازی دکوراسیون داخلی اتاق کنترل واحدهایBOILER,BD، HD 1401/08/18 1401/08/25
5929343 مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی 1401/08/18 1401/08/25
5924175 مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی کلیه خیابان های 1401/08/17 1401/08/25
5922915 مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی 1401/08/16 1401/08/21
5920609 مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای نوسازی دکوراسیون داخلی اتاق کنترل 1401/08/16 1401/08/25
5920591 مناقصه تامین PowER SUPPLY دستگاه XRF آزمایشگاه 1401/08/16 1401/08/23
5912076 مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی نیمسوله 1401/08/14 1401/08/21
5910442 مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی نیمسوله کارگاه مرکزی 1401/08/12 رجوع به آگهی
5905643 مناقصه تامین PowER SUPPLY دستگاه XRF آزمایشگاه 1401/08/11 1401/08/23
صفحه 1 از 87