مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
1362037 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سردخانه 1397/02/16 رجوع به آگهی
1358543 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سردخانه آن اداره کل 1397/02/11 رجوع به آگهی
1334065 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سردخانه 1397/01/18 رجوع به آگهی
1332511 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سردخانه 1397/01/15 رجوع به آگهی
1085747 مناقصه استعلام بها جهت تامین 4000 تست Weak D 1396/01/20 رجوع به آگهی
279539 مناقصه انجام فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و پذیرایی 1390/03/16 1390/03/18
278543 مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و پذیرایی 1390/03/11 رجوع به آگهی
194483 مناقصه انجام فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1389/04/01 1389/04/16
193838 مناقصه انجام فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1389/03/30 1389/04/14
167872 مناقصه تعمیر و تکمیل پایگاه انتقال خون 1388/12/12 1388/12/27
152496 مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور برق 1388/09/24 1388/10/09
152024 مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری 1388/09/22 1388/10/07
138058 مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور 1388/07/09 1388/07/24
109776 مناقصه واگذاری انجام فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1388/03/03 1388/03/18
33801 مناقصه واگذاری انجام فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1387/03/12 1387/03/26
صفحه 1 از 1