مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری برخی از اقدامات در حوزه فنی و عمرانی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی - عملیات اجرای تراش و روکش مکانیزه در سطح نواحی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات خرید و تحویل مخزن 1100 لیتری پلاستیکی پسماند تر- رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برخی از اقدامات در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برخی از اقدامات در حوزه حمل و نقل و ترافیک 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برخی از اقدامات در حوزه خدمات شهری و محیط زیست 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه لایروبی و پاکسازی مسیلها-حوضچه های رسوبگیر و کانالها شبکه اصلی جمع آوری آب های سطحی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مشروحه عملیات تهیه، تعمیر و نگهداری حفاظ های ایمنی معابر ـ عملیات تهیه، ساخت ، تعمیر و نگهداری سرپناه های ایستگاه اتوبوس و خطوط تندر ـ عملیات اجرایی مسقف نمودن پایانه ـ عملیات... 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برخی از اقدامات در حوزه خدمات شهری و محیط زیست 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات لایروبی و حفر چاه های جذبی در سطح منطقه 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه برخی از اقدامات در حوزه فنی و عمرانی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مشروحه (عملیات اجرای تراش و روکش مکانیزه ـ عملیات احداث دیوار حائل ـ عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ) 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برخی از اقدامات در حوزه خدمات شهری و محیط زیست 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه اقدامات در حوزه خدمات شهری و محیط زیست 1400/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند - اجرای عملیات حفر، احیاء و بازسازی قنات - رنگ آمیزی، پاکسازی و شستشوی نماها، سطوح و مبلمان شهری 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه برخی از اقدامات در حوزه خدمات شهری و محیط زیست 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و لایروبی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی (کانال های مدفون) و تاسیسات جانبی (مسیلها و حوضچه های رسوبگیر) 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مشروحه (عملیات اجرای تراش و روکش مکانیزه ) 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری مرکز کلینیک گل و گیاه 1400/07/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22