مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B 1398/02/02 1398/02/14
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D 1398/02/02 1398/02/14
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B 1398/01/31 1398/02/14
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/01/27 1398/02/14
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/01/26 1398/02/14
محوطه سازی باغ 1398/01/25 رجوع به آگهی
اجرای لکه گیری آسفالت بصورت دستی و پیاده رو سازی 1398/01/25 رجوع به آگهی
محوطه سازی باغ 1398/01/22 رجوع به آگهی
اجرای لکه گیری آسفالت به صورت دستی و پیاده روسازی 1398/01/22 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدودهB 1397/12/09 1397/12/18
صفحه 1 از 87