کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7299584 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه استان فارس 1402/08/22 1402/08/23
7274114 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز استان فارس 1402/08/15 1402/08/23
7266164 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز استان فارس 1402/08/13 1402/08/23
7234051 مناقصه واگذاری عملیات زمینی کردن شبکه برق پیاده راه استان فارس 1402/08/03 1402/08/09
7233910 مناقصه عملیات تعمیر و اجرای تأسیسات آبیاری فضای سبز بلوار استان فارس 1402/08/03 1402/08/09
7233535 مناقصه عملیات تعمیر و اجرای تأسیسات آبیاری فضای سبز استان فارس 1402/08/03 1402/08/09
7227306 مناقصه واگذاری عملیات زمینی کردن شبکه برق پیاده راه استان فارس 1402/08/02 1402/08/09
7218804 مناقصه واگذاری عملیات بهسازی کامل سیستم نورپردازی پل استان فارس 1402/07/30 1402/08/09
7213714 مناقصه عملیات بهسازی کامل سیستم نورپردازی پل بصیرت استان فارس 1402/07/29 1402/08/09
7163064 مناقصه نوسازی و تعویض و بروز رسانی سیستم روشنایی پارک نمازی ،سیبزار و پارکها و پیاده روهای سطح منطقه استان فارس 1402/07/16 1402/07/21
7163031 مناقصه واگذاری لکه گیری (اجرا، پخش، قیر پاشی و کوبیدن آسفالت) بصورت دستمزدی و تامین آسفالت استان فارس 1402/07/16 1402/07/21
7158789 مناقصه واگذاری نوسازی و تعویض و بروز رسانی سیستم روشنایی پارک استان فارس 1402/07/15 1402/07/21
7158651 مناقصه واگذاری لکه گیری (اجرا، پخش، قیر پاشی و کوبیدن آسفالت) بصورت دستمزدی و تامین آسفالت استان فارس 1402/07/15 1402/07/21
7117735 مناقصه واگذاری زیرسازی، جدولگذاری و بتن کفسازی مسیر دوچرخه سواری استان فارس 1402/07/10 1402/07/18
7117482 مناقصه عملیات بهسازی فضای سبز استان فارس 1402/07/10 1402/07/18
7113582 مناقصه عملیات بهسازی فضای سبز تقاطع شهدای جوادیه و فرصتیان استان فارس 1402/07/09 1402/07/18
7113142 مناقصه واگذاری زیرسازی، جدولگذاری و بتن کفسازی مسیر دوچرخه سواری استان فارس 1402/07/09 1402/07/18
7044680 مناقصه تعمیر زیرگذرهای سطح منطقه استان فارس 1402/06/22 1402/06/27
6928538 مناقصه واگذاری بهسازی و اصلاح شبکه و اجرای خطوط انتقال آب فضای سبز سطح منطقه استان فارس 1402/05/29 1402/06/06
6926427 مناقصه واگذاری بهسازی و اصلاح شبکه و اجرای خطوط انتقال آب فضای سبز سطح منطقه استان فارس 1402/05/29 1402/06/06
صفحه 1 از 57