کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7250985 مناقصه خرید دستگاههای بدنسازی و ورزشی استان فارس 1402/08/08 رجوع به آگهی
7250433 مناقصه واگذاری اجرای پروژه آسفالت معابر کم عرض و کانال های سطح شهر و همچنین لکه گیری آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر استان فارس 1402/08/08 رجوع به آگهی
7223229 مناقصه واگذاری اجرای پروژه آسفالت معابر کم عرض و کانال های سطح شهر و همچنین لکه گیری آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر استان فارس 1402/08/01 رجوع به آگهی
7223223 مناقصه اجرای پیاده روسازی با بتن دکوراتیو در سطح شهر استان فارس 1402/08/01 رجوع به آگهی
7222812 مناقصه خرید و نصب دوربین های نظارتی و تجهیزات آن جهت شهرداری و سازمانها استان فارس 1402/08/01 رجوع به آگهی
7222805 مناقصه خرید دستگاه های بدنسازی و ورزشی استان فارس 1402/08/01 رجوع به آگهی
7220335 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر کم عرض و لکه گیری استان فارس 1402/08/01 1402/08/08
7220286 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ورزشی و بدنسازی استان فارس 1402/08/01 1402/08/08
7200358 مناقصه خرید و نصب دوربین های نظارتی و تجهیزات آن جهت شهرداری و سازمانهای تابعه استان کرمان 1402/07/24 رجوع به آگهی
7199290 مناقصه اجرای پیاده روسازی با بتن دکوراتیو استان فارس 1402/07/24 رجوع به آگهی
7198085 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دوبین های نظارتی استان فارس 1402/07/24 1402/08/01
7197898 مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سای با بتن دکوراتیو استان فارس 1402/07/24 1402/08/01
7172375 مناقصه اجرای پروژه تکمیل و تجهیز پارک استان فارس 1402/07/18 رجوع به آگهی
7167824 مناقصه واگذاری اجرای مرمت و سنگ مالون بلوار استان فارس 1402/07/17 رجوع به آگهی
7167199 مناقصه اجرای جدول گذاری و لبه گذاری و کانیوا سطح شهر استان فارس 1402/07/17 رجوع به آگهی
7158386 مناقصه اجرای پروژه پاکسازی و نقاشی و خطاطی دیوارها و المان های سطح شهر استان فارس 1402/07/15 رجوع به آگهی
7115114 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و تجهیر پارک مطهری استان فارس 1402/07/10 1402/07/18
7111774 مناقصه اجرای مرمت و سنگ مالون بولوار استان فارس 1402/07/09 رجوع به آگهی
7111596 مناقصه اجرای مرمت و سنگ مالون بلوار استان فارس 1402/07/09 1402/07/17
7111499 مناقصه اجرای مرمت و سنگ مالون بولوار استان فارس 1402/07/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49