مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پل 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر و تفکیک از مبدا مواد قابل بازیافت 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر و تفکیک از مبدا مواد 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای لکه گیری آسفالت معابر 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای رنگ آمیزی تکلبه های سطح شهر 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پل 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای کانال فاضلاب سطح شهر 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای جدول سطح شهر 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پل 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای لکه گیری آسفالت معابر 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای رنگ آمیزی تکلبه های سطح شهر 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای جدول سطح شهر 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای کانال فاضلاب سطح شهر 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای رنگ آمیزی تک لبه های سطح شهر 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای جدول سطح شهر 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای رنگ آمیزی تک لبه های سطح شهر 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای تبدیل عکس های هوایی به نقشه پایه و بروزرسانی سالهای ۱۳۹۷ الى ۱4۰۰ 1400/08/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای کانال فاضلاب سطح شهر 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تبدیل عکس های هوایی به نقشه پایه و بروزرسانی 1400/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 39