کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8052161 مناقصه فروش مقادیری چوب ناشی از هرس درختان استان فارس 1403/03/12 رجوع به آگهی
7947694 مناقصه عمومی یک مرحله ای اسفالت معابر شهر جوزم استان کرمان 1403/02/19 1403/02/27
7771653 مناقصه واگذاری انتخاب سرمایه گذار در پروژه احداث، اجرا، بهره برداری و تقسیم منافع مجتمع مسکونی استان فارس 1402/12/21 رجوع به آگهی
7756635 مناقصه واگذاری انتخاب سرمایه گذار در پروژه احداث، اجرا، بهره برداری و تقسیم منافع مجتمع مسکونی استان فارس 1402/12/16 رجوع به آگهی
7747492 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : حفظ و نگهداری فضای سبز -پارک حفظ و نگهداری فضای باغ استان فارس 1402/12/14 رجوع به آگهی
7745507 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروزه سرمایه گذاری احداث مجتمع مسکونی 120 واحدی در خیابان استان فارس 1402/12/14 1402/12/21
7731666 مناقصه اجاره بهره برداری از جایگاه سی ان جی کوثر استان فارس 1402/12/09 رجوع به آگهی
7710688 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : حفظ و نگهداری فضای سبز -پارک حفظ و نگهداری فضای باغ استان فارس 1402/12/07 رجوع به آگهی
7707948 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای باغ های متعلق به شهرداری استان فارس 1402/12/07 1402/12/14
7707912 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز پارک های ویژه سطح شهر استان فارس 1402/12/07 1402/12/14
7707910 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز استان فارس 1402/12/07 1402/12/14
7707908 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه شرق استان فارس 1402/12/07 1402/12/14
7698306 مناقصه اجاره بهره برداری از جایگاه سی ان جی استان فارس 1402/12/02 رجوع به آگهی
7667873 مناقصه انتخاب سرمایه گذار در پروژه احداث، اجرا، بهره برداری و تقسیم منافع مجتمع مسکونی استان فارس 1402/11/25 رجوع به آگهی
7639229 مناقصه انتخاب سرمایه گذار در پروژه احداث، اجرا، بهره برداری و تقسیم منافع مجتمع مسکونی استان فارس 1402/11/16 رجوع به آگهی
7635057 مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای پروزه سرمایه گذاری احداث مجتمع مسکونی 120 واحدی در خیابان حر استان فارس 1402/11/16 1402/11/24
7617488 مناقصه واگذاری اجرای پروژه نصب پایه چراغ جهت روشنایی پارکهای سطح شهر استان فارس 1402/11/14 رجوع به آگهی
7608529 مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری استان فارس 1402/11/11 رجوع به آگهی
7589696 مناقصه اجرای پروژه نصب پایه چراغ جهت روشنایی پارک ها استان فارس 1402/11/07 رجوع به آگهی
7589693 مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی استان فارس 1402/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 51