مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه حفاری و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی 1400/10/23 1400/10/27
مناقصه واگذاری: - تعمیرات، سرویس و نگهداری و تامین قطعات ۴۶ دستگاه تانکر بنز ۱۹۲۴ - حفاری و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی و جاده دسترسی در منطقه 1400/09/29 1400/10/01
مناقصه واگذاری: تعمیرات، سرویس و نگهداری و تامین قطعات ۴۶ دستگاه تانکر بنز ۱۹۲۴ - حفاری و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی و جاده دسترسی در منطقه 1400/09/28 1400/10/01
مناقصه تعمیرات، سرویس و نگهداری و تامین قطعات ۴۶ دستگاه تانکر بنز ۱۹۲۴ 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب بطول ۲۰۰۰ متر با لوله گالوانیزه ۲۰۰ میلیمتر به ضخامت جدار ۵.۸ میلیمتر 1399/10/15 1399/10/17
مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور ۱۲۰ کاوا و تجهیزات چاه دوتوترک 1399/10/15 1399/10/17
مناقصه حفاری و پمپاژ یک حلقه چاه به عمق ۲۰۰ متر در منطقه 1399/10/15 1399/10/17
مناقصه عملیات اجرائی حفاری و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی به عمق ۲۵۰متر 1399/10/15 1399/10/17
مناقصه حفاری و پمپاژ یک حلقه چاه به عمق 200 متر و حفاری و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی به عمق 200 متر... 1399/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل و نصب دیزل ژنراتور چاه 1399/09/22 1399/09/24
مناقصه حفاری و پمپاژ یک حلقه چاه به عمق 200 متر -عملیات اجرایی حفاری و پمپاژ یک حلقه چاه آگهی و ....... 1399/09/19 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی خرید، نصب، لوله گذاری و پمپاژ چاه - اجرای خط انتقال آب بطول 6450 متر و احداث 2 باب مخزن بتنی ذخیره آب 100 مترمکعبی - ملیات اجرایی تهیه و اجرای خط انتقال آب بطول 6500 متر 1399/05/08 1399/05/11
مناقصه عملیات اجرایی خرید، نصب، لوله گذاری و پمپاژ چاه - اجرای خط انتقال آب بطول 6450 متر و احداث 2 باب مخزن بتنی ذخیره آب 100 مترمکعبی - ملیات اجرایی تهیه و اجرای خط انتقال آب بطول 6500 متر 1399/05/08 1399/05/11
مناقصه خط انتقال آب بطول ۶۵۰۰ متر 1399/05/06 1399/05/11
مناقصه شستشو لوله گذاری و پمپاژ چاه 1399/05/06 رجوع به آگهی
مناقصه خط انتقال آب به طول 6450 متر و احداث دو باب مخزن بتنی 1399/05/06 1399/05/11
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای خط انتقال آب بطول 8830متر و تهیه و اجرای خط انتقال آب بطول 6949 متر 1398/11/27 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال آب بطول 8830متر و تهیه و اجرای خط انتقال آب بطول 6949 متر 1398/11/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط انتقال آب بطول 8830 متر در منطقه عشایری کرانی شهرستان خنج 1398/11/26 1398/12/01
مناقصه خط انتقال آب بطول 6949 متر ( لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 16 اتمسفر 3555 متر ، لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 16 اتمسفر 2420 متر و لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 16 اتمسفر 694 متر و لوله فولادی280 متر) 1398/11/26 1398/12/01
صفحه 1 از 12