مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات مربوط به رفت و روب، جمع آوری زباله، تزئینات شهر در مراسمات و حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/04/01 1398/04/06
خدمات مربوط به رفت و روب، جمع آوری زباله، تزئینات شهر در مراسمات و حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/03/25 1398/04/06
خدمات مربوط به رفت و روب، جمع آوری زباله، تزئینات شهر در مراسمات و حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/02/11 1398/02/19
خدمات مربوط به رفت و روب، جمع آوری زباله، تزئینات شهر در مراسمات و حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/02/04 1398/02/21
واگذاری پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز شهر 1397/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/02/01 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری فضای سبز - رفت و روب و جمع آوری زباله های سطح شهر و.. 1396/01/27 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری فضای سبز - رفت و روب و جمع آوری زباله های سطح شهر و... 1396/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز - رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1395/01/24 1395/02/02
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز - رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1395/01/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5