مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای سنگ فرش خیابان 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه احداث پله گذاری معابر شیب دار سطح شهر 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه اجاره سه جایگاه CNG 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره سه جایگاه cng 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی احداث لاین جنوبی بلوار 1400/07/23 1400/07/27
مناقصه پروژه احداث لاین جنوبی بلوار 1400/06/28 1400/07/06
مناقصه توسعه و اصلاح بلوار شهید 1400/06/11 1400/06/15
مناقصه ، توسعه و اصلاح بلوار 1400/04/17 1400/04/19
مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح بلوار شامل عملیات خاکبرداری، زیر سازی،آسفالت و جدولگذاری 1400/02/29 1400/03/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای ادامه ایجاد،توسعه،واصلاح بلوار 1400/02/04 1400/02/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث لاین شمالی بلوارملابرهان عالی 1399/10/17 1399/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث لاین شمالی بلوارماموستاعالی 1399/09/04 1399/09/12
مناقصه تهیه و پخش آسفالت معابر -تخریب و بازسازی پل -خرید یک دستگاه لودر 1399/05/07 1399/05/09
مناقصه تخریب و بازسازی پل 1399/05/04 1399/05/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه وپخش آسفالت واجرای جدولگذاری 1399/05/04 1399/05/09
مناقصه خرید یک دستگاه لودرL90F 1399/05/04 1399/05/09
مناقصه تهیه و پخش آسفالت معابر شهرکهای سطح شهر و تخریب و بازسازی پل شهرک و خرید یک دستگاه لودر l90f 1399/05/04 1399/05/09
مناقصه تهیه و پخش آسفالت معابر شهرکهای سطح شهر - تخریب و بازسازی پل شهرک - خرید یک دستگاه لودر l90f 1399/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدیکدستگاه لودرL90F 1399/03/26 1399/04/02
مناقصه تهیه وپخش آسفالت همراه باجدولگذاری شهرکهای 1399/03/26 1399/04/02
صفحه 1 از 11