مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه قراخوان ارزیابی جهت لیست کوتاه 1398/08/04 1398/08/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اسکلت بتنی پروژه 40 واحدی دوشان شهرستان سنندج 1398/07/29 1398/08/02
اجرای اسکلت بتنی پروژه 40واحدی 1398/07/28 1398/08/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اسکلت بتنی پروژه 40واحدی دوشان شهرستان سنندج 1398/07/01 1398/07/04
اجرای اسکلت بتنی پروژه 40 واحدی 1398/06/30 1398/07/04
واگذاری انتخاب شرکت خدماتی جهت تامین نیروی انسانی 1398/02/07 1398/02/11
اجرای بافت با ارزش روستا و اجرای آسفالت روستاها 1398/01/20 1398/01/22
واگذاری اجرای بافت با ارزش روستاها و آسفالت روستاها 1398/01/18 1398/01/22
اجرای بافت با ارزش روستاها 1397/12/08 1397/12/15
آسفالت روستاها 1397/11/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13