مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985480 مناقصه نیرو رسانی به روستا 1401/09/06 1401/09/10
5979394 مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی 1401/09/03 1401/09/10
5979362 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی(نیرورسانی)درمحدوده امور توزیع برق 1401/09/03 1401/09/07
5979360 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی(نیرورسانی)درمحدوده امور توزیع برق 1401/09/03 1401/09/07
5979358 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی(نیرورسانی)درمحدوده امور توزیع برق 1401/09/03 1401/09/07
5958747 مناقصه خرید انواع تابلوتقسیم و پست هوایی 1401/08/28 1401/09/02
5958736 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خریدانواع سیم روکش دار هاینا، مینک 1401/08/28 1401/09/02
5958735 مناقصه خرید انواع کانکتور کابل خود نگهدارفشار ضعیف175-01 1401/08/28 1401/09/02
5958471 مناقصه اجرای عملیان انتقال برق و نیرورسانی(نیرورسانی) 1401/08/28 1401/09/01
5958470 مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی(نیرورسانی 1401/08/28 1401/09/01
5956883 مناقصه خرید انواع تابلو (تقسیم و پست هوایی) 1401/08/26 1401/09/02
5956780 مناقصه خرید 102.000 متر سیم آلومینیوم فولاد (ACSR) روکش دارهاینا XLPE و 48.000 متر سیم آلومینیوم 1401/08/26 1401/09/02
5956758 مناقصه خرید 12,200 عدد کانکتور کابل خودنگهدار فشار ضعیف بایک پیچ محدود کننده گشتاور و 2٫000 عدد کانکتور کابل خودنگهدار فشار ضعیف 1401/08/26 1401/09/02
5955141 مناقصه سیم آلومینیوم فولاد 1401/08/25 1401/09/02
5954360 مناقصه خرید انواع تابلو (تقسیم و پست هوایی) 1401/08/25 1401/09/02
5953622 مناقصه خرید 12,200 عدد کانکتور کابل خودنگهدار فشار ضعیف بایک پیچ محدود کننده گشتاور و.. 1401/08/25 1401/09/02
5953617 مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی 1401/08/25 1401/09/01
5939512 مناقصه عملیات انتقال نیرو و برقرسانی(نیرورسانی) 1401/08/22 1401/08/26
5936869 مناقصه واگذاری اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی 1401/08/21 1401/08/26
5935200 مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی(اصلاح و بهینه سازی و ازادسازی درختان ازحریم شبکه) 1401/08/21 1401/08/24
صفحه 1 از 138