مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات سرویس، بازسازی و تعمیر اساسی ترانسفورماتورهای توزیع 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات سرویس، بازسازی و تعمیر اساسی ترانسفورماتورهای توزیع در محدوده عملکرد شرکت 1398/11/07 رجوع به آگهی
انتقال نیرو و برقرسانی (اصللاح شبکه)امور 1398/10/25 1398/11/02
انتقال نیرو و برقرسانی امور 2 1398/10/25 1398/11/02
واگذاری اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی در محدوده امور توزیع 1398/10/24 1398/11/02
واگذاری اجرای عملیات نصب پایه های فلزی روشنایی آسیب دیده در محدوده امورهای هفتگانه توزیع برق 1398/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی روشنایی بولوار و اصلاح شبکه در محدوده امور توزی... 1398/10/14 1398/10/19
اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی - اصلاح شبکه -روشنایی بلوار 1398/10/12 1398/10/19
روشنایی بلوار 1398/10/11 1398/10/19
اصلاح شبکه 1398/10/11 1398/10/19
صفحه 1 از 187