مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی (نصب کنتور به صورت کلید در دست) در محدوده امورهای توزیع... 1397/11/24 رجوع به آگهی
فراخوان اجرای عملیات بازدید، تست و اصلاح لوازم اندازه گیری دیماندی سمت ثانویه 1397/11/18 1397/11/21
اجرای انتقال نیرو و برق رسانی ( توسعه فید ایستگاه ها) 1397/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات شبکه و کلیه فعالیت های مربوطه در محدوده اداره 1397/11/17 1397/11/25
اجرای انتقال نیرو و برق رسانی ( توسعه فید ایستگاه ها) 1397/11/16 رجوع به آگهی
اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات شبکه و کلیه فعالیت های مربوطه در محدوده اداره توزیع برق 1397/11/16 رجوع به آگهی
نصب کنتور کلید در دست امور 1397/11/11 1397/11/30
نصب کنتور کلید در دست امور ۷ 1397/11/09 1397/11/30
خرید انواع ترانسفورماتورهای رزینی مورد نیاز خود 1397/11/06 رجوع به آگهی
اجرای عملیات سرویس و نگهداری روشنایی معابر 1397/10/26 1397/10/30
صفحه 1 از 175