مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام کلیه اموراحیاء ، توسعه و نگهداری فضای سبز شهرداری 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور احیاء،توسعه و نگهداری فضای سبز 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه واگذاری پروژه انجام کلیه امور خدمات شهری شهرداری 1400/10/23 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام کلیه امور خدمات شهری 1400/10/23 1400/10/26
مناقصه واگذاری پروژه انجام آسفالت معابر 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه آسفالت معابر 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه واگذاری پروژه انجام عملیات احیاء، توسعه و نگهداری فضای سبز شهرداری 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه اموراحیاء،توسعه و نگهداری فضای سبز 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/23 1400/09/27
مناقصه واگذاری پروژه انجام آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری - رفت و روب و نظافت سطح شهر و انجام امور احیا توسعه و نگهداری فضای سبز شهر و سایر خدمات شهری به صورت حجمی 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید جاروب مکانیزه 1400/04/01 1400/04/03
مناقصه خرید یک دستگاه جاروب مکانیزه 1400/03/31 1400/04/03
مناقصه تجدید اجرای موزاییک فرش در سطح شهر 1400/03/14 1400/03/17
مناقصه واگذاری انجام پروژه موزاییک فرش 1400/03/14 1400/03/17
مناقصه اجرای موزاییک فرش در سطح شهر 1400/02/28 1400/03/01
مناقصه واگذاری انجام پروژه موزاییک فرش 1400/02/28 1400/03/01
مناقصه انجام پروژه جدول گذاری 1400/02/22 1400/02/25
مناقصه تجدید اجرای جدول گذاری در سطح شهر 1400/02/21 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای موزاییک فرش در سطح شهر 1400/02/09 1400/02/13
صفحه 1 از 10