مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات هتلینگ بیماران اعزامی 1397/04/13 1397/10/14
واگذاری تامین نیروی انسانی واحد خدمات ( نظافتچی ) و آبدارچی 1397/03/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور حمل ونقل درون شهری و برون شهری 1397/02/29 1397/02/31
واگذاری جهت انجام امور خدماتی نظافتی و سرویس دهی خدمات پذیرایی و تشریفات آبدارخانه ساختمان های تحت پ... 1397/02/29 1397/02/31
واگذاری سرویس و نگهداری مرکز مخابرات 1397/02/29 رجوع به آگهی
امور حمل ونقل درون شهری و برون شهری 1397/02/25 1397/02/31
واگذاری جهت انجام امور خدماتی نظافتی و سرویس دهی خدمات پذیرایی و تشریفات آبدارخانه ساختمان های تحت پ... 1397/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس و نگهداری مرکز مخابرات 1397/02/25 رجوع به آگهی
نیروهای خدماتی جهت انجام امور خدماتی نظافتی و سرویس دهی خدمات پذیرایی و تشریفات آبدارخانه ساختمان ها... 1397/02/09 1397/02/11
نیروهای خدماتی 1397/02/06 1397/02/11
صفحه 2 از 6