مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه رییس مرکز مطالعات رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان مشارکت در ویرایش لایحه قانون آب 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی خود در سال 1400 - خدمات تعمیر و نگهداری راهبری و پشتیبانی تاسیسات 1399/11/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری تاسیسات 1399/11/21 1399/11/26
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی (خدمات حمل و نقل درون و برون شهری ـ خدمات تعمیر و نگهداری راهبری و پشتیبانی تاسیسات) 1399/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات و راهبری تاسیسات در سال 1400 1399/10/30 1399/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حمل و نقل برون و درون شهری وزارت نيرو 1399/10/30 1399/11/05
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی - خدمات حمل و نقل درون و برون شهری - خدمات تعمیر و نگهداری راهبری و پشتیبانی تاسیسات 1399/10/29 1399/11/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای عملیات ساختمانی ، تهیه ، ساخت و نصب تجهیزات الکترو مکانیکال تصفیه خانه شهر بلداجی به روش PC 1399/02/17 1399/02/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تعمیر و نگهداری راهبری و پشتیبانی تاسیسات 1398/11/08 1398/11/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل درون و برون شهری 1398/11/08 1398/11/13
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل درون و برون شهری و خدمات تعمیر و نگهداری و راهبری و پشتیبانی تاسیسات 1398/11/07 1398/11/21
مناقصه فراخوان انتخاب و معرفی پروژه پژوهشی برتر 1398/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری 1397/11/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری راهبری و پشتیبانی تاسیسات 1397/11/11 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حمل و نقل درون و برون شهری ـ خدمات تعمیر و نگهداری راهبری و پشتیبانی تاسیسات 1397/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی 1396/12/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیرات و راهبری تاسیسات 1396/11/19 1396/11/28
مناقصه خدمات حمل و نقل درون و برون شهری و خدمات واگذاری نگهداری تاسیسات 1396/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل درون و برون شهری ـ خدمات واگذاری نگهداری تاسیسات 1396/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13