کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4895046 مناقصه ساخت اسکلت بتنی سردرب ورودی مجموعه استان فارس 1400/11/30 1400/12/05
4894919 مناقصه ساخت سر درب ورودی مرکز استان فارس 1400/11/30 رجوع به آگهی
2891658 مناقصه تکمیل ساختمان استان فارس 1399/03/31 1399/04/07
2889670 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجتمع فرهنگی مذهبی فاطمیه (س) شهرستان مهر استان فارس 1399/03/29 1399/04/07
1186858 مناقصه استعلام بهای قوطی 20/20//2 و قوطی 30/20/2 و... استان فارس 1396/05/25 رجوع به آگهی
1185013 مناقصه تامین گچ سفید کاری ـسنگ تیشه ای ـ سیمان سیاه ـ آجر نما استان فارس 1396/05/23 رجوع به آگهی
1184071 مناقصه تامین میلگرد 25A3 ذوب آهن استان فارس 1396/05/22 رجوع به آگهی
1183093 مناقصه اجرای خر پای سقف به همراه اهنی کشی با مصالح استان فارس 1396/05/21 رجوع به آگهی
1182346 مناقصه ورق اهن 6میلی فولاد مبارکه استان فارس 1396/05/19 رجوع به آگهی
1181357 مناقصه تامین اجرای تسطیح و کوبیدور گلاژکف استان فارس 1396/05/18 رجوع به آگهی
1180987 مناقصه استعلام بهای ساخت بنا استان فارس 1396/05/17 رجوع به آگهی
1180977 مناقصه تخریب و بارگیری نخاله استان فارس 1396/05/17 1396/05/19
1180324 مناقصه تامین سنگ سالون 50کامیون سیمان سیاه داداب 15تن شن پودر سنگی وملاتی 100تن بلوک دیواری 4هزار عدد اجرنما محک 26تن استان فارس 1396/05/17 رجوع به آگهی
1180316 مناقصه استعلام بها جهت تامین اجر سه گل میلاگرد 14 اصفهان سیمان دادارب تیپ 2 استان فارس 1396/05/17 رجوع به آگهی
1180308 مناقصه استعلام بهای صندلی مدیریتی فراصنعت استان فارس 1396/05/17 رجوع به آگهی
1178651 مناقصه استعلام بها قوطی و نبشی استان فارس 1396/05/15 رجوع به آگهی
1178243 مناقصه استعلام بهای ساخت بنا استان فارس 1396/05/14 رجوع به آگهی
1174594 مناقصه استعلام بهای سنگ گرانتت پلاک - ایزو گام شرق ماهاندر درجه یک استان فارس 1396/05/09 رجوع به آگهی
1174592 مناقصه تامین ایزو گام شرق استان فارس 1396/05/09 رجوع به آگهی
1174590 مناقصه فرش سجاده ای 1200شانه تهران درجه یک 120متر مربع همراه با دوخت سر شانه استان فارس 1396/05/09 1396/05/31
صفحه 1 از 61