مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات شبکه 20 کیلوولت شهرک صنعتی 1397/11/29 1397/12/07
واگذاری خرید لوله به منظور اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی 1397/11/29 1397/12/07
واگذاری عملیات شبکه 20 کیلوولت 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری خرید لوله به منظور اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی 1397/11/28 1397/12/07
اجرای قسمتی از شبکه توزیع آب فاز 2 شهرک صنعتی 1397/11/25 1397/12/06
واگذاری عملیات بخشی از خط 20 کیلو ولت فاز توسعه شهرک 1397/11/27 1397/12/06
اجرای قسمتی از شبکه توزیع آب فاز 2 شهرک صنعتی 1397/11/27 1397/12/06
واگذاری عملیات بخشی از خط 20 کیلو ولت فاز توسعه 1397/11/25 1397/12/06
اجرای قسمتی از شبکه توزیع آب فاز 2 شهرک صنعتی 1397/11/25 1397/12/06
واگذاری تهیه و اجرای شیرهای هیدرانت برای واحدهای صنعتی 1397/11/08 1397/11/16
صفحه 1 از 65