مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای قسمتی از شبکه توزیع آب فاز 2 شهرک صنعتی 1398/04/29 1398/05/06
اجرای قسمتی از شبکه توزیع آب فاز 2 شهرک صنعتی 1398/04/04 1398/04/12
تامین خودرو استیجاری جهت ایاب و ذهاب کارکنان در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان و خارج استان 1398/02/26 1398/03/04
اصلاحیه واگذاری تامین خودرو استیجاری جهت ایاب و ذهاب کارکنان 1398/02/24 1398/03/04
واگذاری تامین خودرو استیجاری جهت ایاب و ذهاب کارکنان در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان و خارج استان 1398/02/12 1398/02/21
واگذاری تامین خودرو استیجاری جهت ایاب و ذهاب کارکنان در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان و خارج استان 1398/02/12 1398/02/21
واگذاری عملیات شبکه 20 کیلوولت شهرک صنعتی 1397/11/29 1397/12/07
واگذاری خرید لوله به منظور اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی 1397/11/29 1397/12/07
واگذاری عملیات شبکه 20 کیلوولت 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری خرید لوله به منظور اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی 1397/11/28 1397/12/07
صفحه 1 از 66