کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7386349 مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم شبکه هدایت آبهای سطحی و هدایت سیلاب و ترمیم آسفالت و اجرای توپکا معابر داخلی شهرک صنعتی استان مازندران 1402/09/08 1402/09/23
7373392 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 6 واحد سوله صنایع کارگاهی شهرک صنعتی فاز1 نکا استان مازندران 1402/09/05 1402/09/18
7352194 مناقصه احداث 6 واحد سوله صنایع کارگاهی استان مازندران 1402/08/29 1402/09/18
7348726 مناقصه احداث 6 واحد سوله صنایع کارگاهی استان مازندران 1402/08/28 1402/09/18
7242473 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن بتنی استان مازندران 1402/08/06 1402/08/17
7024735 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 15 واحد سوله صنایع کارگاهی استان مازندران 1402/06/18 1402/06/29
6934343 مناقصه احداث کانال بتنی و لایروبی کانال و ترمیم آسفالت معابر داخلی و ایمن سازی راه دسترسی شهرک صنعتی استان مازندران 1402/05/30 1402/06/09
6934330 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان آتشنشانی شهرک صنعتی کیاسر استان مازندران 1402/05/30 1402/06/08
6934007 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح کانال هدایت آبهای سطحی, تکمیل زیر سازی و آسفالت, محصور نمودن دفتر شهرک و احداث اتاقک نگهبانی داخل آشیانه آتشنشانی شهرک استان مازندران 1402/05/30 1402/06/09
6825139 مناقصه احداث مخزن بتنی 200 متر مکعبی ناحیه صنعتی استان مازندران 1402/04/31 1402/05/09
6825096 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی جمشید آباد آمل استان مازندران 1402/04/31 1402/05/12
6812338 مناقصه واگذاری احداث مخزن بتنی 200 متر مکعبی استان مازندران 1402/04/27 1402/05/09
6798445 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی استان مازندران 1402/04/24 1402/05/02
6783719 مناقصه خرید و اجرای شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی استان مازندران 1402/04/20 1402/05/02
6776188 مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت شهرک صنعتی بشل استان مازندران 1402/04/18 1402/04/25
6738383 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نکا به ظرفیت 500 متر مکعب در روز استان مازندران 1402/04/07 1402/04/20
6738198 مناقصه عمومی یک مرحله ای هدایت آبهای سطحی, زیرسازی, آسفالت معابر ناحیه صنعتی لاله آباد استان مازندران 1402/04/07 1402/04/20
6733694 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات زیر سازی و هدایت آبهای سطحی استان مازندران 1402/04/06 1402/04/15
6733507 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیر سازی و آسفالت خیابان استان مازندران 1402/04/06 1402/04/14
6656358 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مولد برق برای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی استان مازندران 1402/03/23 1402/03/31
صفحه 1 از 51