مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب جهت اتصال واحدهای تولیدی به تصفیه خانه فاضلاب مرکزی شهرک صنعتی 1400/09/17 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار حائل شهرک صنعتی 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه تکمیل هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه واگذاری تکمیل و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب جهت اتصال واحدهای تولیدی به تصفیه خانه 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه واگذاری تکمیل هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت معابر 1400/09/15 1400/09/27
مناقصه واگذاری اجرای دیوار حائل 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت معابر داخلی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای دیوار حائل 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت 1400/09/09 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه هدایت آبهای سطحی و زیرسازی بتنی و آسفالت و تعریض معابر داخلی فاز 2 شهرک صنعتی بهشهر 1400/09/09 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خیابان صنایع کارگاهی فاز 1 و تکمیل زیرسازی و آسفالت معابر داخلی فاز 2 شهرک صنعتی نکا 1400/09/08 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیرسازی و آسفالت و هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی بشل 1400/09/08 1400/09/20
مناقصه واگذاری تکمیل خیابان صنایع کارگاهی فازا و تکمیل زیرسازی و آسفالت معابر 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای زیرسازی و آسفالت راه دسترسی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه واگذاری تکمیل خیابان و تکمیل زیرسازی و آسفالت معابر 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث خط انتقال آب چاه شماره ۴ شهرک صنعتی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه هدایت آبهای سطحی و زیرسازی بتنی و آسفالت و تعریض معابر 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل زیرسازی و آسفالت و هدایت آبهای سطحی 1400/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 47