مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور نگهبانی و انتظامات بیمارستان 1398/11/07 1398/11/15
واگذاری امور نگهبانی و انتظامات 1398/11/06 1398/11/15
واگذاری امور حمل و نقل واحدهای تابعه دانشگاه در سطح شهر 1398/11/03 1398/11/08
واگذاری امور نگهبانی بیمارستان 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان 1398/10/28 1398/11/02
واگذاری امور خدمات عمومی 1398/10/25 1398/11/02
امور نگهبانی بیمارستان 1398/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات عمومی خوابگاه های دانشجویی 1398/10/11 1398/10/17
واگذاری امور خدمات عمومی خوابگاه های دانشجویی 1398/10/10 1398/10/17
واگذاری امور نگهبانی و انتظامات بیمارستان 1398/10/07 1398/10/12
صفحه 1 از 50