کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7222568 مناقصه امور راهبری و نگهداری تاسیسات استان کرمان 1402/08/01 1402/08/02
7204615 مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان استان کرمان 1402/07/25 1402/05/19
7185584 مناقصه واگذاری احداث پست برق و تکمیل موتور خانه بیمارستان جایگزین روانپزشکی استان کرمان 1402/07/19 1402/07/24
6884740 مناقصه خرید، نصب، پشتیبانی و انجام تعمیرات ساختمانی مورد نیاز برای نصب سه دستگاه آسانسور تمام اتوماتیک، سیستم دو به یک (ظرفیت 21 نفر )دو دستگاه) و 16 نفر (یک دستگاه) استان کرمان 1402/05/17 1402/05/14
6874926 مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت استان کرمان 1402/05/15 1402/05/19
6803933 مناقصه واگذاری تکمیل پایگاه 250 متری گلزار استان کرمان 1402/04/25 1402/04/26
6802278 مناقصه خرید سوییچ های شبکه استان کرمان 1402/04/25 1402/05/02
6798159 مناقصه اجرای سقف و تکمیل ساختمانهای بهورزی استان کرمان 1402/04/24 رجوع به آگهی
6797878 مناقصه واگذاری امور نگهبانی و انتظامات استان کرمان 1402/04/24 1402/05/02
6761647 مناقصه واگذاری امور تأمین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدمات عمومی استان کرمان 1402/04/14 1402/04/17
6550360 مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی استان کرمان 1402/02/25 1402/02/30
6506119 مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی استان کرمان 1402/02/13 1402/02/17
6506101 مناقصه واگذاری امور لنژری استان کرمان 1402/02/13 1402/02/17
6467590 مناقصه خرید ، حمل ، نصب ، راه اندازی ، آموزش کاربردی و ارائه خدمات پشتیبانی دو دستگاه چیلر هوا خنک استان کرمان 1402/01/31 1402/02/04
6466711 مناقصه خرید، حمل ، نصب ، راه اندازی ، آموزش کاربردی وارائه خدمات پشتیبانی دو دستگاه چیلر هوا خنک دانشکده پیراپزشکی و دو دستگاه چیلر آب خنک برج خنک کن خوابگاه دانشجویی استان کرمان 1402/01/31 1402/02/04
6340518 مناقصه واگذاری حجمی خرید خدمت پرستاری استان کرمان 1401/12/08 1401/12/09
6225212 مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی پایگاه های اورژانس 115 شهری استان کرمان 1401/11/09 1401/11/12
6154470 مناقصه تأمین نیروی انسانی به منظور انجام امور نگهبانی و انتظامات مرکز آموزشی درمانی استان کرمان 1401/10/27 1401/10/28
6146497 مناقصه واگذاری امور لنژری استان کرمان 1401/10/25 1401/10/28
6146033 مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت روستایی استان کرمان 1401/10/25 1401/10/27
صفحه 1 از 43