مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل راهنمایی شهید محمدرضا دهقان کریم آباد بهابا... 1398/10/18 1398/10/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه ابتدایی 12 کلاسه آینده سازان چغارت با... 1398/10/18 1398/10/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه ابتدایی طرح برکت ندوشن میبد 1398/10/18 1398/10/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل دبستان 6 کلاسه سربازی ابرکوه ‏ 1398/10/18 1398/10/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه ابتدایی 6 کلاسه نوآوران چغارت بافق ‏ 1398/10/18 1398/10/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث دبستان جهانفر میبد ‏ 1398/10/18 1398/10/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تخریب و بازسازی دبستان 12 کلاسه شاهد مهریز 1398/10/18 1398/10/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه ابتدایی داسرم یزد ‏ 1398/10/18 1398/10/21
واگذاری احداث پروژه احداث مدرسه ابتدایی 6 کلاسه - احداث مدرسه ابتدایی 12 کلاسه- تکمیل مدرسه ابتدای... 1398/10/16 1398/10/21
احداث دبستان 1398/09/07 1398/09/10
صفحه 1 از 8