مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری مدیریت، بهره برداری و توسعه و تعمیرات اساسی جایگاههای cng 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه سوخت 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه جایگاههای cng 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصه خرید پایه چراغ روشنایی 1400/03/19 1400/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت معابر 1400/03/19 1400/03/26
مناقصه مطالعات ، باز طراحی، بهسازی و زیباسازی میدان 1400/03/18 1400/03/26
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات، بازطراحی، بهسازی و زیباسازی میدان 1400/02/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصه خرید پایه چراغ روشنایی بلوار 1400/02/08 1400/02/18
مناقصه مطالعات ، باز طراحی، بهسازی و زیباسازی میدان 1400/02/07 1400/02/18
مناقصه فاز دوم عملیات اجرایی، بهسازی و ساماندهی محل دفن زباله 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه فاز دوم عملیات اجرایی، بهسازی و ساماندهی محل دفن زباله 1400/01/19 1400/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه ساماندهی محل دفن زباله 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه اجاره جایگاههای CNG 1399/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه جایگاه CNG شهرداری 1399/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره مدیریت تاکسی بیسیم 1810 به همراه ساختمان اداره تاکسی بیسیم 1399/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه های CNG 1399/09/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی مناقصه یک مرحله‌ای تهیه و اجرای عملیات پخش آسفالت معابر شهر آستارا نوبت سوم 1399/08/20 1399/08/25
مناقصه اجاره تاکسی بیسیم 1810 1399/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره تاکسی بیسیم 1399/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت معابر 1399/07/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11