مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه جایگاه C.N.G 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه سی ان جی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه جایگاه سی ان جی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی 1400/03/19 1400/03/20
مناقصه واگذاری رفت و روب سطح شهر، نظافت جداول و کانالهای سطح شهر، سد معبر، اجرائیات، عمران، پارکها و کلیه سطوح فضای سبز 1400/03/19 1400/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث فرهنگسرای شهر 1400/03/03 1400/03/06
مناقصه اجرای بخشی از ساختمان اصلی فرهنگ سرا 1400/03/03 1400/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه واگذاری خدمات رفت وروب و نگهداری فضای سبز سال 1400 1400/02/26 1400/02/30
مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و نگهداری فضای سبز 1400/02/26 1400/03/09
مناقصه خرید قیر 1400/02/25 1400/02/26
مناقصه خرید قیر 1400/02/22 1400/02/26
مناقصه طرح مناسب سازی برای معلولین 1400/02/13 1400/02/15
مناقصه مناسب سازی برای معلولین ( موزاییک فرش) معابر شهر 1400/02/12 1400/02/15
مناقصه آسفالت معابر 1400/02/08 1400/02/13
مناقصه طرح توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری 1400/02/08 1400/02/13
مناقصه احداث فرهنگسرا 1400/02/07 1400/02/11
مناقصه اجرای بخشی از ساختمان اصلی فرهنگ سرا 1400/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه ساماندهی ورودی شهر 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناسب سازی معابر ( موزاییک فرش ) 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه تهیه و اجرای موزاییک فرش و جدولگذاری 1400/01/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10