مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین تعداد 15 دستگاه سرور 1397/11/10 1397/11/27
شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان و فروشندگان واجد شرایط :به منظور تامین و خرید قطعات و لوازم مور... 1397/02/10 رجوع به آگهی
تامین و خرید قطعات و لوازم مورد نیاز پروژه های حفاری مغزه گیری اکتشافی و ژئوتکنیک 1397/02/08 رجوع به آگهی
شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان تجهیزات و لوازم حفاری 1397/02/04 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان تجهیزات و لوازم حفاری 1397/02/03 رجوع به آگهی
تکمیل کارد فنی 1396/06/11 رجوع به آگهی
به منظور انجام مطالعات، طراحی و خدمات مهندسی در پروژه های مختلف 1395/04/21 رجوع به آگهی
انجام مطالعات، طراحی و خدمات مهندسی 1395/04/12 رجوع به آگهی
فراخوان انتخاب مهندسین مشاور همکار جهت پروژه استقرار نظام مدیریت پروژه 1392/06/12 1392/06/20
واگذاری تهیه نقشه کاداستر 2500 قطعه واقع در شهرستان 1391/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2