کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8098432 مناقصه احداث مرکز بیماریهای خاص (اعصاب و روان) استان بوشهر 1403/03/24 رجوع به آگهی
8031639 مناقصه احداث پایگاه بهداشت استان بوشهر 1403/03/07 1403/03/12
8031121 مناقصه واگذاری پروژه احداث پانسیون 100 متری استان بوشهر 1403/03/07 1403/03/12
8031036 مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت (ساختمان 86 متر- پیاده رو 53 مترمربع) استان بوشهر 1403/03/07 1403/03/12
8030158 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون 100متری شنبه استان بوشهر 1403/03/07 1403/03/12
8030157 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون 100متری خورموج استان بوشهر 1403/03/07 1403/03/12
8030073 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت هاله استان بوشهر 1403/03/07 1403/03/12
8030071 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه بهداشت امام سجاد (ع) برازجان استان بوشهر 1403/03/07 1403/03/12
8030070 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه HPLC استان بوشهر 1403/03/07 1403/03/12
8022461 مناقصه خرید یک دستگاه آنالیز HPLC استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/12
8022231 مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشت استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/12
8022174 مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/12
8022173 مناقصه پروژه احداث پانسیون 100 متری استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/12
8004508 مناقصه احداث 6 واحدی استان بوشهر 1403/02/31 1403/02/30
7979271 مناقصه پروژه احداث پانسیون 100 متری بوالخیر استان بوشهر 1403/02/27 1403/02/29
7977328 مناقصه پروژه احداث پانسیون 6 واحدی استان بوشهر 1403/02/26 1403/02/30
7977326 مناقصه پروژه احداث پانسیون 6 واحدی استان بوشهر 1403/02/26 1403/02/30
7974980 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پانسیون 6 واحدی اهرم استان بوشهر 1403/02/26 1403/02/30
7974976 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پانسیون 6 واحدی گناوه استان بوشهر 1403/02/26 1403/02/30
7967117 مناقصه احداث پانسیون تنگ ارم استان بوشهر 1403/02/24 1403/02/29
صفحه 1 از 49