کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7352276 مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال پرتابل استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/04
7352084 مناقصه واگذاری جذب سرمایه گذار شامل 2 مورد احداث پانسیون پزشکان- احداث مرکز جامع سلامت استان بوشهر 1402/08/29 1402/08/29
7351130 مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال ستون سقفی استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/04
7350615 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه رادیوگرافی دیجیتال ثابت استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/04
7350444 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال پرتابل استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/04
7348541 مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال پرتابل استان بوشهر 1402/08/28 1402/09/04
7345359 مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال ستون سقفی استان بوشهر 1402/08/28 1402/09/04
7273438 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت سوم استان بوشهر 1402/08/15 1402/08/20
7272002 مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان استان بوشهر 1402/08/15 1402/08/20
7250833 مناقصه طراحی، خرید، حمل و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب از جنس پلی اتیلن دفنی با ظرفیت 75 متر مکعب در روز به همراه کلیه تجهیزات استان بوشهر 1402/08/08 1402/08/13
7249675 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه طراحی ، خرید ، حمل و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان استان بوشهر 1402/08/08 1402/08/13
7248506 مناقصه 7 ردیف جذب سرمایه گذار جهت طرحهای تملک دارایی های سرمایه جدید نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری استان بوشهر 1402/08/08 1402/08/10
7233696 مناقصه واگذاری حجمی بخشی از امور نگهبانی استان بوشهر 1402/08/03 1402/08/08
7231537 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی بخشی از امور نگهبانی بیمارستان های تابعه استان بوشهر 1402/08/03 1402/08/08
7187118 مناقصه تاکسی تلفنی بیمارستان استان بوشهر 1402/07/19 رجوع به آگهی
7089680 مناقصه توسعه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی استان بوشهر 1402/07/05 1402/07/09
7088244 مناقصه پروژه توسعه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی استان بوشهر 1402/07/04 1402/07/09
7088241 مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی استان بوشهر 1402/07/04 1402/07/09
7088198 مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان استان بوشهر 1402/07/04 1402/07/09
7088197 مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان استان بوشهر 1402/07/04 1402/07/09
صفحه 1 از 44