مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان 1400/09/16 1400/09/18
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان 1400/08/06 1400/08/08
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان 1400/08/05 1400/08/08
مناقصه احداث بیمارستان 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان 1400/07/13 1400/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت 1400/07/12 1400/07/17
مناقصه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان 1400/07/12 1400/07/17
مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان 1400/07/12 1400/07/17
مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت 1400/07/12 1400/07/17
مناقصه احداث بیمارستان 1400/07/07 1400/07/10
مناقصه احداث بیمارستان 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان 1400/06/29 1400/06/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان 1400/06/29 1400/06/31
مناقصه نگهداشت تاسیسات 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان 1400/06/24 1400/06/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداشت تاسیسات بیمارستان 1400/06/24 1400/06/27
مناقصه واگذاری اورژانس جاده ای و توسعه و تجهیز icu,ccu و بخش های بیمارستانی و... 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اورژانس جاده ای و توسعه و تجهیز icu,ccu و بخش های بیمارستانی 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه برنامه تامین نیرو 1400/06/04 1400/06/06
مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت 1400/06/04 1400/06/06
صفحه 1 از 25