مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث نیروگاه برقابی و استفاده از حق گذر آب برروی خط لوله انتقال آب 1397/11/10 1397/11/16
واگذاری خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و حفاظت فیزیکی (حراست) خط انتقال، مخازن، تجهیزات و تاسیس... 1397/11/09 1397/11/11
واگذاری احداث نیروگاه برقابی و استفاده از حق گذر آب برروی خط لوله انتقال آب 1397/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و حفاظت فیزیکی (حراست) خط انتقال، مخازن، تجهیزات و تاسیسات سام... 1397/11/07 1397/11/11
واگذاری خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرای رپرگذاری بخشی از رودخانه ها 1397/08/15 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه پر کردن چاه غیر مجاز، تقلیل منصوبات چاههای مجاز دارای تخلف، توقیف دستگاه حفاری متخلف و... 1397/08/13 1397/08/19
واگذاری پروژه پر کردن چاه غیر مجاز، تقلیل منصوبات چاههای مجاز دارای تخلف، توقیف دستگاه حفاری متخلف و... 1397/08/12 1397/08/19
مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی 1397/08/07 رجوع به آگهی
واگذاری ترازیابی نقطه نشان چاه‌های مشاهده ای و اکتشافی محدوده تحت پوشش 1397/08/03 رجوع به آگهی
مطالعه و طراحی شبکه جامع پایش کیفیت منابع آب 1397/07/29 1397/07/29
صفحه 1 از 25