مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985413 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به مجتمع روستایی 1401/09/06 1401/09/13
5933499 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهبانی از اماکن ،اموال و تاسیسات شرکت گاز استان کردستان 1401/08/19 1401/08/25
5929346 مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اماکن اموال و تاسیسات 1401/08/18 1401/08/25
5924493 مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اماکن اموال و تاسیسات 1401/08/17 1401/08/25
5761121 مناقصه خدمات نقلیه درون شهری و برون شهری 1401/07/16 1401/07/23
5761116 مناقصه خرید پهباد نقشه برداری مولتی روتر DJIماتریس RTK 300 1401/07/16 1401/07/23
5761058 مناقصه خرید پهباد نقشه برداری مولتی روتر DJI ماتریس RTK300 1401/07/16 1401/07/23
5755792 مناقصه خرید پهباد نقشه برداری مولتی روتر DJI ماتریس RTK300 1401/07/12 1401/07/23
5752045 مناقصه خدمات حمل و نقل 1401/07/11 1401/07/23
5723722 مناقصه تامین 11 دستگاه خودرو پژو پارس و 11 دستگاه خودرو سمند ترجیحا دوگانه سوز مدل 97 به بالا همراه با راننده و سوخت مصرفی جهت تردد درون و برون شهری 1401/07/04 1401/07/16
5720545 مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف 1401/07/02 1401/07/09
5718353 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به مجتمع روستایی 1401/06/31 1401/07/09
5717856 مناقصه گازرسانی به مجتمع روستا 1401/06/31 1401/07/09
5678261 مناقصه انجام خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات 1401/06/21 1401/06/28
5673872 مناقصه انجام خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات 1401/06/20 1401/06/28
5670532 مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی 1401/06/19 1401/06/28
5669988 مناقصه واگذاری انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی 1401/06/19 1401/06/28
5654217 مناقصه واگذاری انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی 1401/06/13 1401/06/28
5654209 مناقصه انجام خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات 1401/06/13 1401/06/28
5647075 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه پهباد نقشه برداری مولتی روتر DJI ماتریس RTK300 1401/06/12 1401/06/19
صفحه 1 از 49