کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405666 مناقصه مقاوم سازی ساختمان اداره گاز استان کردستان 1402/09/14 1402/10/02
7396084 مناقصه خرید ایستگاه های C.G.S و T.B.S استان کردستان 1402/09/12 1402/09/29
7388478 مناقصه خرید ایستگاه C.G.S استان کردستان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388434 مناقصه 2 عنوان شامل : خرید ایستگاه C.G.S به ظرفیت 30.000 مترمکعب - خرید ایستگاه T.B.S کابینتی به ظرفیت 10.000 مترمکعب استان کردستان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388386 مناقصه مقاوم سازی ساختمان اداره گاز استان کردستان 1402/09/09 1402/10/02
7366008 مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اماکن،اموال و تاسیسات شرکت استان کردستان 1402/09/04 1402/09/14
7365310 مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات شرکت گاز استان استان کردستان 1402/09/04 1402/09/14
7354685 مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اماکن،اموال و تاسیسات استان کردستان 1402/08/30 1402/09/14
7348419 مناقصه واگذاری احداث ایستگاه حفاظت کاتدیک در سطح شهر استان کردستان 1402/08/28 1402/09/05
7347491 مناقصه اجرای شبکه و نصب انشعابات پراکنده استان کردستان 1402/08/28 رجوع به آگهی
7346201 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث 4 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک در سطح شهر سنندج استان کردستان 1402/08/28 1402/09/05
7312090 مناقصه اجرای شبکه پلی اتیلن و نصب انشعابات پراکنده، نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور مشترکین جدید، تعویض کنتورهای معیوب، رفع نشتی هوایی اتصالات در محدوده شهرستان سنندج استان کردستان 1402/08/27 1402/08/21
7299728 مناقصه واگذاری احداث چهار مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک در سطح شهر استان کردستان 1402/08/22 1402/09/05
7299025 مناقصه 9 عنوان اجرای شبکه و نصب انشعاب پراکنده استان کردستان 1402/08/22 1402/08/29
7297384 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه و نصب انشعاب پراکنده در محدوده شهرستان سقز استان کردستان 1402/08/22 1402/08/29
7297383 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه و نصب انشعاب پراکنده در محدوده شهرستان قروه استان کردستان 1402/08/22 1402/08/29
7297382 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه و نصب انشعاب پراکنده در محدوده شهرستان بانه استان کردستان 1402/08/22 1402/08/29
7297377 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه و نصب انشعاب پراکنده در محدوده شهرستان بیجار استان کردستان 1402/08/22 1402/08/29
7297375 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه و نصب انشعاب پراکنده در محدوده شهرستان دهگلان استان کردستان 1402/08/22 1402/08/29
7297373 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه و نصب انشعاب پراکنده در محدوده شهرستان دیواندره استان کردستان 1402/08/22 1402/08/29
صفحه 1 از 57