کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8093836 مناقصه خرید شیر سماوری جوشی دسته بلند کلاس 300 در سایزهای مختلف استان کردستان 1403/03/23 1403/04/09
8013655 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط تغذیه از خروجی ایستگاه CGS استان کردستان 1403/03/03 1403/03/09
8010687 مناقصه خرید اتصالات رزوه ای (مغزی ،زانو، بوشن و...) استان کردستان 1403/03/01 1403/03/08
8010156 مناقصه گازرسانی اجرای خط تغذیه از خروجی ایستگاه CGS استان کردستان 1403/03/01 1403/03/09
8009085 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 177 هزار عدد اتصالات رزوه ای ( مغزی ، زانو ، بوشن و... ) استان کردستان 1403/03/01 1403/03/08
7984214 مناقصه اجرای خط تغذیه از خروجی ایستگاه CGS استان کردستان 1403/02/29 1403/03/05
7983065 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط تغذیه از خروجی ایستگاه CGS سوم شهر سقز استان کردستان 1403/02/29 1403/03/05
7976799 مناقصه خرید اتصالات رزوه ای استان کردستان 1403/02/26 1403/03/08
7976783 مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان استان کردستان 1403/02/26 1403/03/03
7976137 مناقصه خرید لاین مارکر کامپوزیتی پایه بتن، به تعداد 2000 عدد استان کردستان 1403/02/26 1403/03/01
7974902 مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز استان کردستان 1403/02/26 1403/03/02
7974545 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر زرینه دیواندره استان کردستان 1403/02/26 1403/03/02
7971787 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید لاین مارکر کامپوزیتی پایه بتن استان کردستان 1403/02/25 1403/03/01
7968956 مناقصه اجرای خط تغذیه از خروجی ایستگاه CGS استان کردستان 1403/02/25 1403/03/05
7964586 مناقصه خرید لاین مارکر کامپوزیتی پایه بتن استان کردستان 1403/02/24 1403/03/01
7963901 مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز استان کردستان 1403/02/24 1403/03/02
7903916 مناقصه خرید یکدستگاه ایستگاه CGS به ظرفیت 100.0000 متر مکعب در ساعت استان کردستان 1403/02/10 1403/02/17
7896403 مناقصه خرید ایستگاه C.G.S به ظرفیت 100 هزار متر مکعبی در ساعت استان کردستان 1403/02/09 1403/02/17
7896231 مناقصه خرید یکدستگاه ایستگاه CGS به ظرفیت 100.0000 متر مکعب در ساعت استان کردستان 1403/02/09 1403/02/17
7881199 مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل شامل تامین 11 دستگاه خودرو پژو سمند EF7 استان کردستان 1403/02/04 1403/02/08
صفحه 1 از 60