مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
گازرسانی به مناطق مختلف 1398/10/07 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به مجتمع روستایی شیان سنندج بصورت c 1398/10/07 1398/10/14
فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی گاز رسانی به مجتمع روستایی رشنش سنندج به صورت C 1398/10/07 1398/10/14
برگزاری 2 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف استان 1398/10/04 رجوع به آگهی
برگزاری ۹ مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان 1398/09/24 رجوع به آگهی
واگذاری 9 مورد گاز رسانی به مناطق مختلف در سطح استان 1398/09/20 1398/09/25
گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان 1398/09/19 1398/09/25
فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه و انشعابات پراکنده شهرستان سنندج بصورت c 1398/09/19 1398/09/25
فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه و انشعابات پراکنده بانه بصورت c 1398/09/19 1398/09/25
فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به مجتمع روستایی دیوزناوسروآباد بصورت c 1398/09/19 1398/09/25
صفحه 1 از 52