مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات پروژه احداث محل آسانسور 1386/12/08 1386/12/23
اجرای عملیات پروژه کانال سازی، کابل کشی و مفصل بندی 1386/12/07 1386/12/22
خدمات نگهبانی ساختمانها، مراکز و ایستگاههای شرکت مخابرات 1386/12/07 1386/12/22
انجام خدمات اداری و نظافتی ساختمانهای شرکت مخابرات 1386/12/04 1386/12/19
نصب دوربین مداربسته 1386/12/04 1386/12/19
اجرای عملیات پروژه خدمات نقلیه وترابری 1386/12/04 1386/12/19
اجرای عملیات پروژه خرید و نصب یک دستگاه آسانسور 1386/12/04 1386/12/19
پروژه نگهداری شبکه برق 20 کیلوولت 1386/12/04 1386/12/19
نگهداری و بهره برداری مرکز 5000 شماره ای 1386/12/02 1386/12/17
نگهداری و بهره برداری مرکز 5000 شماره ای 1386/12/01 1386/12/16
صفحه 55 از 56