مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5931284 مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه 1401/08/18 1401/08/22
5931282 مناقصه واگذاری تکمیل هنرستان 1401/08/18 1401/08/22
5931279 مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1401/08/18 1401/08/22
5929894 مناقصه تکمیل دبستان 6 کلاسه 1401/08/18 1401/08/22
5929883 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 18 کلاسه 1401/08/18 1401/08/22
5929881 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1401/08/18 1401/08/22
5929880 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1401/08/18 1401/08/22
5929873 مناقصه احداث سالن ورزشی 1401/08/18 1401/08/22
5929872 مناقصه تکمیل مدرسه 9 کلاسه 1401/08/18 1401/08/22
5929870 مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه 1401/08/18 1401/08/22
5929868 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 9 کلاسه 1401/08/18 1401/08/22
5929864 مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی دبستان 12 کلاسه 1401/08/18 1401/08/22
5929854 مناقصه تکمیل دبستان 3 کلاسه 1401/08/18 1401/08/22
5929853 مناقصه تکمیل هنرستان 1401/08/18 1401/08/22
5925091 مناقصه تکمیل مدارس - احداث سالن ورزشی - تکمیل هنرستان - تکمیل و تخریب و بازسازی دبستان 1401/08/17 1401/08/22
5909433 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید یکصد و پنجاه دستگاه آبسردکن 1401/08/12 1401/08/16
5909432 مناقصه خرید ششصد دستگاه کولر اسپلیت 24000 1401/08/12 1401/08/16
5909431 مناقصه خرید یکصدو بیست دستگاه کولر اسپلیت 12000 1401/08/12 1401/08/16
5909430 مناقصه خرید هزار دستگاه کولر پنجره ای 1401/08/12 1401/08/16
5905155 مناقصه خرید انواع کولر اسپیلت و ابسرد کن 1401/08/11 1401/08/16
صفحه 1 از 39