مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تکمیل راهنمایی- هنرستان- احداث متوسط دوره دوم 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل راهنمایی 3 کلاسه 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث متوسطه دوره دوم 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل توسعه 4 کلاس در مدرسه 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه متوسطه 3 کلاسه 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 8 کلاسه متوسطه 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه تکمیل هنرستان 9 کلاسه 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه احداث دبستان 12 کلاسه 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه تکمیل دبستان 6 کلاسه 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه تکمیل دبستان 6 کلاسه 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه احداث دبستان 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه تکمیل دبستان 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل بازسازی و نوسازی متوسطه 3 کلاسه زنگارد 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه واگذاری تکمیل راهنمایی- هنرستان- احداث متوسط دوره دوم 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه خرید یکصد و پنچاه دستگاه رایانه 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه خرید یکصد و پنجاه دستگاه رایانه 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید دویست و پنجاه دستگاه کولر پنجره ای 18000 1400/09/29 1400/10/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید یکصد و بیست دستگاه کولر اسپلیت 1400/09/29 1400/10/04
صفحه 1 از 34