کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8058869 مناقصه تعمیر و تجهیز دبستان استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8058187 مناقصه خرید سیصد دستگاه رایانه رومیزی استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8057851 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آسفالت محوطه مدارس مرکز،شمال و جزایر استان استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8057850 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آسفالت محوطه مدارس غرب استان استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8057822 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آسفالت محوطه مدارس شرق استان استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8055570 مناقصه تکمیل استخر میناب استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8054913 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل دبستان 3 کلاسه بنو استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8054910 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 9 کلاسه لافت استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8054891 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث سالن ورزشی مدرسه متوسطه دوم آیت اله خامنه ای استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8054885 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل خوابگاه هنرستان فنی و حرفه ای 18 کلاسه شهید باستین تخت استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8054851 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل دبستان 6 کلاسه برکت دهنو استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8054849 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل دبستان 6 کلاسه فرهنگ شهر استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8054846 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث سالن ورزشی دانش آموزی مدرسه استثنایی استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8054844 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث سالن ورزشی دانش آموزی مدرسه استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8054828 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه اتاق بازرگانی مسکن مهر استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8054734 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل هنرستان 6 کلاسه خالد کمالی سیریک استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/16
8051673 مناقصه خرید تجهیزات در 16 ردیف شامل : تکمیل دبستان 3 کلاسه بنو / تکمیل خوابگاه هنرستان فنی و حرفه ای 18 کلاسه شهید باستین تخت/ احداث سالن ورزشی مدرسه استان هرمزگان 1403/03/12 1403/03/16
7905326 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید هشتصد عدد صندلی معلم استان هرمزگان 1403/02/10 1403/02/12
7905324 مناقصه خرید یکصد دستگاه کولر اسپیلت 12000 استان هرمزگان 1403/02/10 1403/02/12
7905323 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید پانصد دستگاه کولر اسپیلت 24000 استان هرمزگان 1403/02/10 1403/02/12
صفحه 1 از 47