مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید (۲۰۰) دستگاه رایانه شخصی (سفارشی) جهت انجام امور اداری وزارت 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه خرید 200 دستگاه رایانه شخصی ( سفارشی) جهت انجام امور اداری 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۲۰۰ دستگاه رایانه شخصی(سفارشی) 1400/10/16 1400/10/21
مناقصه خدمات فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند، کنترل پروژه و شناخت و تحلیل کسب و کار 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدماتی (امور نظافت و تایپ) 1400/10/04 1400/10/07
مناقصه انجام امور خدماتی (امور نظافت و تایپ 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه واگذاری پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه ای کنترل پروژه، نرم افزارها، شناخت و تحلیل کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی 1400/10/02 1400/10/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای نصب،استقرار و عملیاتی سازی گذرگاه سرویس سازمانی 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه خدمات فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند، کنترل پروژه و شناخت و تحلیل کسب و کار 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی (نظافت و تایپ) 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه انجام امور خدماتی (حفاظت و تایپ) در سال 1401-1400 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه نصب، استقرار و عملیاتی سازی گذرگاه سرویس سازمان 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تخریب و بازسازی بیست دستگاه سرویس بهداشتی 1400/07/27 1400/08/01
مناقصه تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی 1400/07/26 1400/08/01
مناقصه واگذاری عملیات تکمیل محوطه سازی حیاط 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات تکمیل محوطه سازی حیاط های شرقی و جنوبی وزارت 1400/07/01 1400/07/07
مناقصه تخریب و بازسازی (۲۰) دستگاه سرویس بهداشتی 1400/06/22 1400/06/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی بیست دستگاه سرویس بهداشتی 1400/06/22 1400/06/27
مناقصه واگذاری تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، پیاده سازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم افزاری سفارشی مدیریت مالی خزانه 1400/04/19 1400/04/22
مناقصه بازسازی اتاق ها و رنگ آمیزی ساختمان و همچنین نوسازی نمازخانه طبقه همکف 1400/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20