مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری، مدیریتی و ارائه انجام حجم کلیه امور نگهداری و راهبری و تعمیر و سرویس تاسیسات مکانیکی، بهداش... 1396/07/22 1396/07/30
واگذاری انجام تکمیل توسعه اورژانس 1396/07/11 1396/07/17
واگذاری، مدیریتی و ارائه انجام حجم کلیه امور نگهداری و راهبری و تعمیر و سرویس تاسیسات مکانیکی، بهداش... 1396/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری امور پخت و پز بیمارستان و سلف سرویس 1396/04/28 1396/05/07
انجام پروژه های پایگاه سلامت 1396/04/28 1396/05/04
واگذاری امور پخت و پز بیمارستان کودکان 1396/04/21 1396/04/27
انجام امور حفاظتی و امنیتی مجتمع آموزشی و درمانی و پژوهشی 1396/02/26 1396/02/31
واگذاری امور تاسیساتی 1396/01/28 1396/02/06
انجام امور پخت و پز و آماده سازی و توزیع غذای روزانه، بیماران و پرسنل 1395/12/05 1395/12/09
انجام امور پخت و پز و آماده سازی و توزیع غذای روزانه 1395/08/25 1395/09/06
صفحه 5 از 14