مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات جمع آوری، بارگیری، حمل و تخلیه پسماندهای ساختمانی 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه انجام عملیات اجرای سقف شیروانی استخر قیر کارخانه آسفالت شهرداری 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه واگذاری انجام عملیات جمع آوری ، بارگیری، حمل و تخلیه پسماندهای ساختمانی 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه انجام عملیات جمع آوری، بارگیری حمل و تخلیه پسماندهای ساختمانی 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه انجام عملیات اجرای سقف شیروانی استخر قیر کارخانه آسفالت 1400/10/18 1400/10/27
مناقصه تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات اجرای سقف قیر کارخانه آسفالت 1400/10/15 1400/10/27
مناقصه جابجایی و اصلاح شبکه کندرو و تقاطع 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر بهشت رضا(ع)فاز یک 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه تهیه مصالح و اجرای روکش جداول رفوژ بلوار 1400/10/14 1400/10/15
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر 1400/10/11 1400/10/20
مناقصه جابجایی و اصلاح شبکه کندرو و تقاطع 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه جابجایی و اصلاح شبکه کندرو و تقاطع 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای روکش جداول رفوژ بلوار 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه تهیه مصالح و اجرای روکش جداول رفوژ بلوار 1400/10/07 1400/10/15
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و تکمیل دیوار نما و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوار سطح شهر 1400/10/07 1400/10/07
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و تکمیل دیوار نما و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوار سطح شهر 1400/10/06 1400/10/07
مناقصه تهیه مصالح و اجرای موزاییک فرش معابر سطح شهر 1400/10/01 1400/10/02
مناقصه تهیه مصالح و تکمیل دیوار(نما) و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر 1400/10/01 1400/10/07
صفحه 1 از 108