مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری 1398/06/23 1398/06/25
عملیات محوطه سازی پارک 1398/06/23 1398/06/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای یمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری سیرجان 1398/06/17 1398/06/25
بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری 1398/06/16 1398/06/25
عملیات محوطه سازی پارک 1398/06/16 1398/06/26
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر 1398/06/11 1398/06/14
واگذاری تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر 1398/06/11 1398/06/14
تهیه مصالح و اجرای زیرسازی کانیو و آسفالت کوچه های دارای پرونده سطح شهر 1398/06/09 1398/06/12
واگذاری تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر 1398/06/09 1398/06/12
واگذاری تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر 1398/06/04 1398/06/14
صفحه 1 از 107