مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی برق رسانی یک حلقه چاه 1398/07/14 رجوع به آگهی
واگذاری حفاری یک حلقه چاه عمیق (با مجوز جابجایی) 1398/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری وجین علف هرز گیاهان دارویی خود در سطح 9 هکتار 1398/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات برداشت گیاهان دارویی 1398/02/07 رجوع به آگهی
حفظ و حراست و نگهبانی شرکت 1398/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری 23 هکتار کاشت گل محمدی 1397/11/01 رجوع به آگهی
حفاری یک حلقه چاه به عمق 100 متر به روش حفاری روتاری 1397/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری برق رسانی به چاه 1397/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری برق رسانی به چاه 1397/08/20 رجوع به آگهی
حمل محصول چغندر تولیدی خود 1397/07/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5