مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کلید و سکسیونر 132 کیلوولت 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه خرید برج، برج بندی و اجرای سیم کشی خطوط انتقال 132 کیلوولت ارتباطی دو مداره پست 400 کیلوولت 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه خرید کلید و سکسیونر 132 کیلوولت 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه خرید کلید و سکسیونر 132 کیلوولت 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه خرید 10 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و کمپکت 1400/08/06 1400/08/11
مناقصه خرید 10 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و کمپکت 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات جوشکاری پیچ و مهره خطوط انتقال و فوق توزیع 1400/07/04 1400/07/11
مناقصه انجام عملیات جوشکاری پیچ و مهره خطوط انتقال و فوق توزیع 1400/07/03 1400/07/11
مناقصه اجرای بی ترانس ۱۳۲/۲۰ کیلوولت همراه با توسعه ساختمان کنترل و افزایش فیدرهای ۲۰ کیلوولت در پست 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بی ترانس ۱۳۲/۲۰ کیلوولت همراه با توسعه ساختمان کنترل و افزایش فیدرهای ۲۰ کیلوولت 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث جاده دسترسی به پست 1400/05/12 1400/05/16
مناقصه انجام خدمات نگهداری تاسیسات و تنظیف پستهای انتقال و فوق توزیع 1400/04/27 1400/04/29
مناقصه انجام خدمات نگهداری تاسیسات و تنظیف پستهای انتقال و فوق توزیع 1400/04/27 1400/04/29
مناقصه خرید کلید و سکسیونر132 کیلوولت 1400/04/22 1400/04/28
مناقصه احداث فونداسیون، تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی اصلاح برج دومداره شماره ۲۰۳ خطوط ۲۳۰ کیلوولت 1400/04/16 رجوع به آگهی
مناقصه احداث فونداسیون، تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی اصلاح برج دومداره شماره ۲۰۳ خطوط ۲۳۰ کیلوولت 1400/04/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ترانسفورماتورهای جریان و ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی 132 کیلو ولت 1400/04/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نظافت و نگهداری اماکن و ساختمانها و محوطه ها 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل در سطح شهر و کلیه مناطق عملیاتی تحت پوشش شرکت 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نظافت و نگهداری اماکن و ساختمان ها و محوطه ها، نامه رسانی، انجام امور تلفنخانه و آبدارخانه ها و پذیرایی 1400/04/07 1400/04/12
صفحه 1 از 22