مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید برج و یراق آلات، نصب برج و عملیات سیم کشی خط 132 کیلوولت دو مداره 1397/11/30 رجوع به آگهی
تامین و تحویل یک دستگاه بریکر 400 کیلو ولت جهت توسعه فیدر خط 400 کیلوولت در پست نیروگاه 1397/11/29 1397/12/02
تامین و تحویل یک دستگاه بریکر 400 کیلو ولت جهت توسعه فیدر خط 400 کیلوولت در پست نیروگاه 1397/11/28 1397/12/02
واگذاری انجام عملیات ساختمانی پست 1397/11/09 1397/11/10
تهیه لیست کوتاه جهت انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع 1397/11/04 1397/11/10
فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع مناط... 1397/11/03 1397/11/10
توسعه ساختمان کنترل، سوئیچگیر 20 کیلوولت، باتری خانه و عملیات تکمیلی مورد نیاز در پست 1397/10/27 1397/11/02
واگذاری توسعه ساختمان کنترل، سوئیچگیر 20 کیلوولت، باتری خانه و عملیات تکمیلی 1397/10/27 1397/11/02
طراحی، تامین بخشی از تجهیزات LV ، جایگزینی ، نصب و تست و راه اندازی تایلوهای کیلووات 1397/10/26 رجوع به آگهی
توسعه ساختمان کنترل، سوئیچگیر 20 کیلوولت، باتری خانه و عملیات تکمیلی مورد نیاز در پست 63/20 کیلوولت 1397/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30