مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طراحی ساختمان اداری 1387/05/24 1387/06/09
واگذاری بازاریابی و طراحی مجدد و تهیه نقشه ازبیت شبکه و خط تغذیه 1387/05/24 1387/06/09
واگذاری اجرای 500 انشعاب پلی اتیلن 1387/05/24 1387/06/09
واگذاری کارهای باقیمانده پراکنده ابنیه و تاسیسات برقی 1387/05/24 1387/06/09
واگذاری کارهای پراکنده باقیمانده ثلاث 1387/05/24 1387/06/10
واگذاری طراحی ساختمان اداری و مسکونی 1387/05/15 1387/05/30
واگذاری عملیات پراکنده خط تغذیه و... 1387/05/13 1387/05/28
واگذاری عملیات پراکنده باقیمانده 1387/05/12 1387/05/27
نصب 2 مورد مکانیکال 10000و5000 تی بی اس 1387/05/02 1387/05/16
واگذاری باقیمانده پراکنده ثلاث .. 1387/05/01 1387/05/16
صفحه 213 از 217