مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه، بارگیری حمل و بار اندازی تجهیزات مکانیکال شبکه آبیاری تحت فشار اراضی واحد عمرانی اول پ... 1397/11/29 1397/12/09
تهیه، بارگیری حمل و بار اندازی تجهیزات مکانیکال شبکه آبیاری تحت فشار اراضی واحد عمرانی اول پایاب سد 1397/11/28 1397/12/09
اصلاحیه آگهی انجام خدمات نقشه برداری جهت واگذاری حدود 40000 هکتار از اراضی کشاورزی 1397/11/23 رجوع به آگهی
فراخوان خرید خدمات مشاوره ارزیابی کیفی انجام خدمات نقشه برداری از اراضی کشاورزی 1397/11/15 1397/11/25
فراخوان خرید خدمات مشاوره ارزیابی کیفی انجام خدمات نقشه برداری از اراضی کشاورزی 1397/11/14 1397/11/25
واگذاری پروژه اجرای پوشش بتنی کانال های فرعی شبکه آبیاری 1397/08/07 1397/08/15
واگذاری پروژه اجرای پوشش بتنی کانال های فرعی شبکه آبیاری دشت 1397/08/06 1397/08/15
تهیه, بارگیری حمل و باراندازی تجهیزات مکانیکال(خرید الکتروموتور, پمپها, تهیه شاسی و کوپله کردن بر رو... 1397/07/02 رجوع به آگهی
تهیه, بارگیری حمل و باراندازی تجهیزات مکانیکال(خرید الکتروموتور, پمپها, تهیه شاسی و کوپله کردن بر رو... 1397/07/01 رجوع به آگهی
خرید لوله و اتصالات 1397/06/27 1397/06/31
صفحه 1 از 41