مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5603435 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب یک دستگاه ژنراتور برق اضطراری 1401/05/30 1401/06/02
5571662 مناقصه برونسپاری امور فنی ، حقوقی و سامانه 131 1401/05/20 1401/05/25
5562994 مناقصه پروژه برونسپاری امور فنی ، حقوقی و سامانه 131 1401/05/18 1401/05/25
5476256 مناقصه برونسپاری امور فنی ، حقوقی و سامانه 131 1401/04/21 1401/04/26
5337592 مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری امور فنی، حقوقی و سامانه 131 1401/03/23 1401/03/26
5109777 مناقصه انجام خدمات نقشه برداری تهیه نقشه های رفع تداخلات موازی در اراضی ملی، دولتی و اشخاص در سطح 50 هزار هکتار از اراضی دالاهو 1401/02/01 1401/02/06
5108772 مناقصه انجام خدمات نقشه برداری تهیه نقشه های رفع تداخلات موازی در اراضی ملی، دولتی و اشخاص در سطح 50 هزار هکتار از اراضی اسلام آباغرب 1401/02/01 1401/02/06
5108768 مناقصه انجام خدمات نقشه برداری تهیه نقشه های رفع تداخلات موازی در اراضی ملی، دولتی و اشخاص در سطح 20 هزار هکتار از اراضی قصرشیرین 1401/02/01 1401/02/06
5108756 مناقصه انجام خدمات نقشه برداری تهیه نقشه های رفع تداخلات موازی در اراضی ملی، دولتی و اشخاص در سطح 50 هزار هکتار از اراضی روانسر و پاوه 1401/02/01 1401/02/06
5108755 مناقصه انجام خدمات نقشه برداری تهیه نقشه های رفع تداخلات موازی در اراضی ملی، دولتی و اشخاص در سطح 30 هزار هکتار از اراضی استان 1401/02/01 1401/02/06
5108754 مناقصه انجام خدمات نقشه برداری تهیه نقشه های رفع تداخلات موازی در اراضی ملی، دولتی و اشخاص در سطح 50 هزار هکتار از اراضی سنقر 1401/02/01 1401/02/06
5108648 مناقصه انجام خدمات نقشه برداری تهیه نقشه های رفع تداخلات موازی در اراضی ملی، دولتی و اشخاص در سطح 50 هزار هکتار از اراضی شهرستان 1401/01/31 1401/02/06
5102999 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز طرح تامین آب کشاورزی اضطراری به منظور مقابله با اثرات خشکسالی در سطح استان کرمانشاه 1401/01/30 1401/02/04
5101690 مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز عملیات اجرایی تکمیل نواقص شبکه های فرعی آبیاری تحت فشار اراضی آبخور سد مخزنی 1401/01/30 1401/02/04
5101689 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و نوسازی باغات در شهرستان کرمانشاه 1401/01/30 1401/02/04
4999759 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و نوسازی باغات شهرستان 1400/12/19 1400/12/26
4981701 مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز عملیات اجرایی تکمیل نواقص شبکه های فرعی آبیاری تحت فشار اراضی آبخور سد مخزنی 1400/12/14 1400/12/17
4927217 مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 1400/12/07 1400/12/09
4925954 مناقصه لایروبی و مرمت استخرهای سنگی بتنی 1400/12/07 1400/12/09
4890726 مناقصه مرمت استخرهای تنظیم آب 1400/11/28 1400/12/03
صفحه 1 از 9