کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8072286 مناقصه خرید کابل طرح فیبر نوری USO استان گلستان 1403/03/19 1403/03/27
8072270 مناقصه خرید ملزومات باقیمانده کابلکشی و مفصلبندی طرح فیبر نوری ftth استان گلستان 1403/03/19 1403/03/27
8066949 مناقصه تامین کابل فیبر نوری OBUC NZ 4*6 استان گلستان 1403/03/17 1403/03/27
8062647 مناقصه اجرای طرح و تامین مصالح ترمیم باقیمانده کابلکشی و مفصلبندی فیبرنوری FTTH استان گلستان 1403/03/16 1403/03/27
8062638 مناقصه خرید ملزومات باقیمانده کابلکشی و مفصلبندی طرح فیبر نوری ftth استان گلستان 1403/03/16 1403/03/27
8060553 مناقصه اجرای طرح و تامین مصالح ترمیم باقیمانده کابلکشی و مفصلبندی مسیر فیبر نوری ftth استان گلستان 1403/03/16 رجوع به آگهی
8060541 مناقصه خرید کابل nz طرح فیبر نوری استان گلستان 1403/03/16 رجوع به آگهی
8060538 مناقصه تامین کابل فیبر نوری nz استان گلستان 1403/03/16 رجوع به آگهی
8059591 مناقصه کابل فیبرنوری OBUCNZ 64 استان گلستان 1403/03/13 1403/03/27
8054222 مناقصه خرید کابل nz طرح فیبر نوری uso استان گلستان 1403/03/13 رجوع به آگهی
8054221 مناقصه تامین کابل فیبر نوری nz استان گلستان 1403/03/13 رجوع به آگهی
8036229 مناقصه اجرای طرح های توسعه شبکه کابل و فیبر نوری استان گلستان 1403/03/08 1403/03/22
8001806 مناقصه تامین تجهیزات شامل شلف DSLAM5616 پچ کورد - MA5616-POWER - کابل 32 زوجی و 64 زوجی - یونیت ADLE - قیچی ترمینال - فریم ترمینال - تیغه - کابل مشترکین هواوی - سوئیچ سیسکو استان گلستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
7975903 مناقصه فراخوان تامین کنندگان مودم استان گلستان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7970458 مناقصه تامین تجهیزات شلف پچ کورد کابل یونیت، قیچی ترمینال فریم ترمینال، تیغه کابل مشترکین هواووی، سوئیچ سیسکو استان گلستان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7955573 مناقصه تامین تجهیزات شامل شلف- پچ کورد- کابل- یونیت- قچی ترمینال- فریم ترمینال - تیغه- کابل مشترکین هواووی- سوئیچ سیسکو و... استان گلستان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7954419 مناقصه تامین تجهیزات شامل شلف - پچ کورد - کابل یونیت - قیچی ترمینال - فریم ترمینال - تیغه - کابل مشترکین هواووی - سوئیچ سیسکو و... استان گلستان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7949137 مناقصه خرید تجهیزات استان گلستان 1403/02/20 رجوع به آگهی
7949136 مناقصه خرید تجهیزات جهت توسعه برگردان بندر استان گلستان 1403/02/20 رجوع به آگهی
7949135 مناقصه خرید تجهیزات جهت توسعه oltولیعصر استان گلستان 1403/02/20 1403/03/06
صفحه 1 از 77