مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی مجتمع شصت کلاته : عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 150 متر در زمین های آبرفتی محدوده روستای ی 1398/12/17 1398/12/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی دنگلان: از توابع شهرستان کردکوی 1398/12/10 1398/12/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی 1398/12/10 1398/12/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی دنگلان: عملیات باقیمانده و تکمیلی مجتمع آبرسانی دنگلان از توابع شهرستان کردکوی 1398/12/10 1398/12/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه سقف کاذب ساختمان اداری (مطابق اسناد) از تواربع 1398/12/10 1398/12/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی زاو : سایت حاجی بیک از توابع شهرستان کلاله 1398/11/19 1398/11/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی زاو: از توابع شهرستان کلاله از توابع 1398/11/16 1398/11/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تاسیسات : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان 1398/11/16 1398/11/19
مناقصه مجتمع آبرسانی 1398/11/14 1398/11/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی 1398/11/14 1398/11/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی شهید رجایی: شهرستان گنبد کاووس 1398/11/14 1398/11/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سقف کاذب ساختمان اداری (مطابق اسناد) گرگان 1398/11/06 1398/11/10
مناقصه تمدید فراخوان فراخوان طرح های تحقیقاتی و پژوهشی 1398/10/22 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی پیرواش: از توابع شهرستان گرگان و آق قلا 1398/10/14 1398/10/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی 1398/10/14 1398/10/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی مراوه تپه: از توابع شهرستان مراوه تپه 1398/10/14 1398/10/17
مناقصه مجتمع آبرسانی: عملیات اجرای توسعه شبکه توزیع آب و نصب انشعابات روستاها 1398/10/14 1398/10/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای هیه سقف کاذب ساختمان اداری (مطابق اسناد) از تواربع شهرستان گرگان 1398/10/07 1398/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی انقلاب: از توابع شهرستان گنبد کاووس 1398/10/07 1398/10/09
مناقصه مجتمع آبرسانی عملیات اجرای احداث مخازن 50 متر مکعبی روستاها 1398/10/07 1398/10/09
صفحه 1 از 25