مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
دعوت به مشارکت در ساخت ـ کلیه سرمایه گذارن و سازندگان توانمند و متخصص جهت مشارکت در ساخت پروژه ای 1396/09/26 رجوع به آگهی
مشارکت درساخت 1396/09/22 1396/10/02
دعوت به مشارکت در ساخت 1396/02/27 1396/03/07
دعوت به مشارکت در ساخت 1395/12/07 1395/12/18
مشارکت در ساخت پروژه مسکونی 1395/07/26 1395/08/08
بخش مطالعات و طراحی فاز یک و دو ، نما 1395/04/26 1395/05/04
دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت 1395/02/22 1395/03/01
مشارکت در ساخت پروژه های ساختمانی 1394/12/05 1394/12/22
واگذاری مشارکت در ساخت یک پروژه ساختمانی 1394/10/24 1394/11/05
واگذاری مشارکت در ساخت یک پروژه ساختمانی 1394/10/05 1394/10/13
صفحه 1 از 5