مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5989910 مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب 1401/09/07 1401/09/13
5989906 مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب منطقه یک 1401/09/07 1401/09/13
5989079 مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب 1401/09/06 1401/09/13
5988984 مناقصه اجرای توسعه پراکنده و مناطق باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب روستا 1401/09/06 1401/09/13
5972934 مناقصه انجام عملیات نگهداری، بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع آوری فاضلاب، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب 1401/09/01 1401/09/06
5969854 مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه محلات 1401/08/30 1401/09/07
5969811 مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه محلات 1401/08/30 1401/09/07
5966044 مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث ) کلیه تأسیسات و تجهیزات شامل ایستگاه های پمپاژ ، مخازن ذخیره 1401/08/29 1401/09/05
5965010 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستا 1401/08/29 1401/09/05
5961174 مناقصه تجدید انجام عملیات نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع آوری، خطوط انتقال، ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه 1401/08/28 1401/09/03
5958716 مناقصه تجدید انجام عملیات نگهداری، بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع آوری فاضلاب 1401/08/28 1401/09/03
5954615 مناقصه عملیات اجرای خط انتقال و تجهیز چاه آب روستا 1401/08/25 1401/09/05
5938787 مناقصه مدیریت، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات و انجام خدمات عمومی تصفیه خانه آب 1401/08/21 1401/08/25
5932205 مناقصه عملیات اجرایی تأمین برق چاه ها 1401/08/18 1401/08/25
5928033 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مدیریت پیمان عملیات راهبری ، بهره برداری، نگهداری ، تعمیرات و رفع اتفاقات از انشعابات، شبکه های جمع آوری . 1401/08/17 1401/08/24
5908175 مناقصه اجرای توسعه شبکه جمع اوری فاضلاب شهر 1401/08/11 1401/08/18
5908157 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1401/08/11 1401/08/18
5900611 مناقصه انجام عملیات نگهداری، بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع آوری، ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب شهر 1401/08/09 1401/08/14
5897302 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل 1401/08/09 1401/08/12
5863023 مناقصه عملیات اجرایی ارتقا ایستگاه های بالابر و پمپاژ فاضلاب 1401/08/04 1401/08/10
صفحه 1 از 75