مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای طراحی ، تامین و ساخت ،نصب و راه اندازی تابلوهای س... 1398/10/16 1398/10/21
واگذاری و تامین 144 نفر نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر شرکت 1398/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری و تامین 64 نفر نیروی انسانی حفاظتی و مراقبتی 1398/10/03 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی - واگذاری و تامین 91 نفر نیروی انسانی شرح خدمات برونسپاری شرکت 1398/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری و تامین 46 نفر نیروی انسانی مراکز اتفاقات 121 1398/10/03 1398/10/04
تأمین نیروی انسانی مراکزاتفاقات 121 1398/10/02 1398/10/04
تأمین نیروی انسانی ماهرونیمه ماهر بخش شغلی 70000(برقکاران) 1398/10/02 1398/10/04
تأمین نیروی انسانی حفاظتی و مراقبتی 1398/10/02 1398/10/04
تأمین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر 1398/10/02 1398/10/04
واگذاری و تامین 46 نفر نیروی انسانی مراکز اتفاقات 121 1398/10/01 1398/10/04
صفحه 1 از 28