مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق رودبارازمحل اعتبارات عوا... 1399/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق لنگرودازمحل اعتبارات مسک... 1399/11/07
واگذاری کلیه عملیات برق رسانی 1399/11/02 1399/11/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای كنتور ديجيتال سه فاز ديماندي چند تعرفه ولتاژ ثانو... 1399/11/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 34000عددانواع لامپ گازی 1399/11/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 24000عددلامپ 15 وات LED 1399/11/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 335دستگاه انواع تابلوی فشارضعیف عمومی 1399/11/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر و سرویس کارگاهی انواع ترانسفورماتور 1399/10/27
واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه ها 1399/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه های توزیع برق رودسر،لنگرودواملش (تجدید... 1399/10/23
صفحه 1 از 44