مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5983310 مناقصه خرید 6000عدد مقره سوزنی یکپارچه 1401/09/05 1401/09/08
5979738 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 6000عدد مقره سوزنی یکپارچه 1401/09/03 1401/09/08
5956867 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 3000 عدد انواع پایه بتونی H 1401/08/26 1401/09/01
5956866 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 2500 متر انواع کابل فشار ضعیف مسی 1401/08/26 1401/09/01
5956864 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 8000 عدد انواع لامپ گازی 1401/08/26 1401/09/01
5956860 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 24300 عدد انواع فیوز کاردی و پایه فیوز 1401/08/26 1401/09/01
5956859 مناقصه خرید 6000 متر کابل 20 کیلوولت کراسلینک آلومنیومی 1X185 زره دار ارزیابی کیفی 1401/08/26 1401/09/01
5956858 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 22500 کیلوگرم انواع سیم آلومنیوم فولاد فاکس 1401/08/26 1401/09/01
5956857 مناقصه خرید انواع کانکتور و کلاهک کابل خودنگهدار 1401/08/26 1401/09/01
5956856 مناقصه خرید 10 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات هرمتیک KVA AB315 1401/08/26 1401/09/01
5956855 مناقصه خرید انواع لوازم فلزی شبکه 1401/08/26 1401/09/01
5956854 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 90 دستگاه انواع کلید اتوماتیک هوشمند 1401/08/26 1401/09/01
5952309 مناقصه خرید تجهیزات- - خرید 3000 عددانواع پایه بتونی H - خرید 2500متر انواع کابل فشار ضعیف مسی - - خرید 8500 عددانواع لامپ گازی و... 1401/08/25 1401/09/01
5910167 مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی 1401/08/12 1401/08/17
5910148 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات برق رسانی 1401/08/12 1401/08/17
5910147 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات برق رسانی 1401/08/12 1401/08/17
5910146 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات برق رسانی 1401/08/12 1401/08/17
5910144 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات برق رسانی 1401/08/12 1401/08/17
5910143 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات برق رسانی 1401/08/12 1401/08/17
5910141 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات برق رسانی 1401/08/12 1401/08/17
صفحه 1 از 58